Gedeelde afvalservice voor lagere kosten

Stadsdelen Oost en Zuidoost gaan samenwerken bij het inzamelen van huishoudelijk afval. Afvalservice Oost, zoals de gedeelde organisatie gaat heten, gaat ongeveer een kwart van alle Amsterdamse huishoudens bedienen.

Dinsdag gingen beide stadsdeelraden akkoord met het plan. De organisatie moet in de eerste helft van 2014 van start gaan.

De bedoeling is dat de schaalvergroting door „efficiëntere bedrijfsvoering” voor lagere kosten per inwoner gaat zorgen.

Voor inwoners verandert er helemaal niets, benadrukt Annelies van Dijk, woordvoerder voor stadsdeel Oost; het gaat om veranderingen achter de schermen. „Je moet denken aan minder vervoerskosten, omdat vuilniswagens nu met volle ladingen in één keer via beide stadsdelen door kunnen naar het centrale afvalpunt. Tegelijkertijd is er ook minder personeel nodig door de schaalvergroting.”

Oost en Zuidoost volgen met het oprichten van een gezamenlijke organisatie stadsdeel West, waar Afvalservice West al sinds 2007 de afvalinzameling verzorgt. Beslissingen over het beleid, zoals de hoogte van de afvalstoffenheffing en inzamelingsplekken, blijven in handen van de stadsdelen.

Het is overigens de vraag of inwoners in Oost en Zuidoost werkelijk minder gaan betalen: een woordvoerder van stadsdeel West zegt dat het vergelijkbare Afvalservice West daar nog niet tot lagere tarieven voor inwoners heeft geleid.

    • Frank Huiskamp