Opinie

    • Ilja Leonard Pfeijffer

De PvdA doet aan alles mee, zolang ze maar kan regeren

None

Het leek zo’n slim plannetje. Volgens het oude adagium dat je slecht of controversieel nieuws het beste naar buiten kunt brengen op een moment dat ander nieuws de media overheerst, in de hoop dat je onheilstijding daardoor wordt ondergesneeuwd, maakte het ministerie van Defensie op Prinsjesdag bekend dat er definitief is besloten tot de omstreden aanschaf van de JSF. Maar het plannetje mislukte, want de Troonrede bevatte nauwelijks nieuws. En nu is het tegenovergestelde gebeurd. Het nieuws over Prinsjesdag is bijna volledig ondergesneeuwd door het bericht dat we die peperdure straaljagers gaan kopen.

En daar gaan we de komende tijd nog veel meer over horen, dat geef ik je op een briefje, meer nog dan over die hele Troonrede. De JSF is een speeltje van de VVD. Die wil hem al jaren. De PvdA wil hem eigenlijk gewoon niet. Altijd wanneer ze in de oppositie zaten en vrij waren om te zeggen wat ze echt meenden, waren ze tegen. Wanneer ze deel uitmaakten van de coalitie, hebben ze hier en daar de concessie gedaan om de testfase niet tegen te houden. Maar een definitief besluit voor aanschaf, dat gaat nog wel een beetje verder. Dat krijgen ze nooit aan hun kiezers verkocht. En het begint al te rommelen. Tweede Kamer-fractieleden van de PvdA voelen zich gepasseerd. Partijleden komen in opstand.

De vorige keer dat Samsom een maatregel moest verdedigen die expliciet in strijd was met het partijstandpunt, was bij de door de VVD gewenste strafbaarstelling van illegaliteit. Dat lukte ternauwernood omdat hij kon betogen dat dat een concessie was waarmee hij het kinderpardon had binnengesleept. Maar nu? Welk cadeautje heeft Samsom voor de leden en kiezers van zijn partij in de wacht gesleept in ruil voor instemming met de aanschaf van de JSF? Die straaljagers zouden nog weleens ver vóór oplevering uiterst destructief kunnen blijken. Ze zouden zomaar een kabinetscrisis kunnen veroorzaken.

Het enige nieuws dat de Troonrede bevatte, was het woord ‘participatiesamenleving’. Alle buitenlandse kranten schreven erover, waarschijnlijk mede omdat het zo makkelijk te vertalen is. En die buitenlandse kranten begrepen dondersgoed dat het in feite ging over de afschaffing van de verzorgingsstaat, iets waar Nederland in het buitenland ooit om werd benijd. Tegen de zwakkeren, de ouderen, de werklozen, de arbeidsongeschikten, de illegalen en al die anderen die we vroeger de helpende hand toestaken omdat ze buiten hun schuld geen plek konden vinden in de maatschappij, zeggen we nu: „We hebben iets nieuws bedacht. We helpen jullie niet langer en in plaats daarvan moeten jullie lekker meedoen.” Hiermee wordt alles waarvoor de sociaal-democratie ooit is uitgevonden verkwanseld.

En de PvdA doet eraan mee. De PvdA doet aan alles mee wat de VVD maar wil omdat de PvdA voor alles wil blijven meedoen aan de regering.

    • Ilja Leonard Pfeijffer