Belangenverstrengeling bij onderzoek geneesmiddelen

Een lid van een commissie die de veiligheid van geneesmiddelenonderzoek beoordeelt, heeft een onderzoek goedgekeurd waar hij zelf bij betrokken was. Dat blijkt uit het meest recente jaarverslag van toezichthouder Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO).

Een ziekenhuismethodoloog was in 2010 betrokken bij een onderzoek naar pijnstillers. Proefpersonen kregen na een knieoperatie verschillende pijnstillers. De methodoloog, die zich in het ziekenhuis bezighoudt met onderzoek, heeft de onderzoekers geadviseerd over de opzet van het experiment. Tegelijkertijd zat hij in de Medisch Ethische Toetsingscommissie die de veiligheid van ditzelfde onderzoek moest beoordelen. De methodoloog heeft zijn dubbele verantwoordelijkheden niet gemeld.

Het incident kwam aan het licht bij een steekproef van toezichthouder CCMO. Die keek opnieuw naar zestien (van de 600) aanvragen voor geneesmiddelenonderzoek die in 2010 zijn behandeld door Medisch Ethische Toetsingscommissies.

CCMO-voorzitter Gerard Koëter noemt de belangenverstrengeling „niet mooi”. Want: „Commissieleden die zijn betrokken bij een onderzoek mogen niet deelnemen aan discussies over datzelfde onderzoek.” De naam van het commissielid en het ziekenhuis waar hij werkt blijven geheim.

Koëter zegt dat de veiligheid van de proefpersonen niet in het geding is geweest. Ook heeft het commissielid er geen geld aan verdiend.

Koëter: „Er zijn geen wetenschappelijke brokken gemaakt”. De medicus heeft vanuit de CCMO een „opmerking” gekregen, maar is niet geschorst.

    • Andreas Kouwenhoven
    • Teri van der Heijden