‘Banengroei energieakkoord leidt tot minder banen dan beloofd’

Zonnepanelen op de zojuist geopende, energieneutrale Ramspolbrug. Stimulering van het gebruik van zonnepanelen is een van de punten uit het eind augustus gesloten energieakkoord. Foto ANP / Ferdy Damman

Het energieakkoord dat eind vorige maand werd gesloten, leidt niet tot het beloofde aantal banen. Dat schrijft Het Financieele Dagblad vandaag op basis van een doorrekening van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB). In het recentelijk gesloten akkoord wordt gesproken van ‘ten minste vijftienduizend voltijdbanen’, maar volgens de EIB zijn dit er slechts tienduizend.

Daarnaast leidt het akkoord tot een welvaartsverlies van zes miljard euro, zo concludeert het onderzoeksinstituut. Dat komt vooral doordat er veel subsidiegeld in onrendabele windmolenparken in zee wordt gestoken. Dat geld kan volgens de EIB meer opleveren wanneer het beter wordt aangewend.

EIB-directeur Taco van Hoek noemt de bijdrage van het energieakkoord aan de werkgelegenheid ‘bescheiden’, zeker gezien de omvangrijke investeringen van minimaal dertien miljard euro die in de plannen zijn afgesproken. Hij wijst erop dat het isoleren van huizen een betere maatregel is, omdat dit tot meer werkgelegenheid in binnenlandse sectoren leidt.

Van Hoek wil niet reageren op de vraag of het geld voor het akkoord niet beter anders had kunnen worden besteed. In de krant zegt hij:

“Dat is aan de politiek. Wij leveren alleen de objectieve informatie.”

Hoofdlijnen van het akkoord

De belangrijkste punten uit het akkoord zijn:

  • Oude kolencentrales gaan dicht. Drie kolencentrales uit de jaren tachtig zullen per 1 januari 2016 sluiten. De sluiting van de twee resterende centrales volgt per 1 juli 2017
  • Het akkoord richt zich op het bereiken van een CO2-reductie van 80 tot 95 procent in 2050.
  • Het aandeel duurzame energie moet 16 procent zijn in 2023. In 2020 moet het op 14 procent zijn.
  • Er komt 400 miljoen euro beschikbaar voor de isolatie van sociale huurwoningen.
  • Burgers, bedrijven en organisaties worden gestimuleerd zelf hernieuwbare energie op te wekken. Zo komt er fiscaal voordeel voor energie door coöperaties en verenigingen van eigenaren die bijvoorbeeld is opgewekt met zonnepanelen.
  • Alle woningeigenaren krijgen een energielabel zodat ze zich bewust worden van hun energieverbruik.
  • Er komen windmolens op land en zee bij
    • Anouk Eigenraam