VVD: wijziging Europees Verdrag is onvermijdelijk

Regeringspartij VVD vindt dat Nederland veel meer bevoegdheden uit Brussel moet terughalen dan het kabinet van plan is. Volgens de liberalen moet om dit te bereiken het Europees Verdrag worden gewijzigd.

Met deze stellingname scherpt de VVD-fractie in de aanloop naar de Europese verkiezingen het Europa-debat aanzienlijk aan en beweegt de partij zich verder in de richting van de Britse premier Cameron. Ook die wil onder druk van zijn Conservatieve partij en de groeiende populariteit van de anti-Europese Britse Onafhankelijkheidspartij de bemoeienis van Brussel fors terugsnoeien.

Tijdens een debat in de Tweede Kamer zei de VVD vanmiddag dat alle bevoegdheden van Europa op het terrein van Cultuur, Volksgezondheid en Sport uit Brussel moeten worden weggehaald. Tevens wil de VVD de uit 28 leden bestaande Europese Commissie inkrimpen en een eind maken aan Straatsburg als vergaderplaats voor het Europees Parlement.

Al deze zaken zijn vastgelegd in het Europees Verdrag dat alleen kan worden gewijzigd met de instemming van alle 28 lidstaten van de Europese Unie. Premier Rutte staat huiverig tegenover een wijziging van het Verdrag uit vrees dat andere landen dan ook eisen op tafel gaan leggen en een ‘doos van Pandora’ wordt geopend.

Het Tweede Kamerlid Mark Verheijen (VVD) vindt dit niet langer een argument en noemt verdragswijziging „onvermijdelijk”. Verheijen: „Het is een verdrag van vóór de crisis. Wanneer wij op een aantal gebieden minder Brussel willen, gehele beleidsterreinen weg willen halen, moeten we niet terugschrikken voor optie van verdragswijziging”.