VVD gaat tegen kabinet in en wil invloed Brussel terugdringen

Regeringspartij VVD vindt dat Nederland veel meer bevoegdheden uit Brussel moet terughalen dan het kabinet van plan is. Om dit te bereiken moet volgens de liberalen het Europees Verdrag worden gewijzigd.

Met deze stellingname scherpt de VVD-fractie in de aanloop naar de Europese verkiezingen het Europa-debat aanzienlijk aan. De partij beweegt zich verder in de richting van David Cameron. Ook de Britse premier wil namelijk onder druk van zijn Conservatieve partij en de groeiende populariteit van de anti-Europese Britse Onafhankelijkheidspartij de bemoeienis van Brussel fors terugdringen.

‘Alle bevoegdheden Cultuur, Volksgezondheid en Sport terughalen’

Tijdens een debat in de Tweede Kamer zei de VVD vandaag dat alle bevoegdheden van Europa op het terrein van Cultuur, Volksgezondheid en Sport uit Brussel moeten worden weggehaald. Tevens wil de VVD de uit 28 leden bestaande Europese Commissie inkrimpen en een eind maken aan Straatsburg als vergaderplaats voor het Europees Parlement.

Al deze zaken zijn vastgelegd in het Europees Verdrag dat alleen kan worden gewijzigd met de instemming van alle 28 lidstaten van de Europese Unie. Premier Rutte staat huiverig tegenover een wijziging van het Verdrag uit vrees dat andere landen dan ook eisen op tafel gaan leggen en een ‘doos van Pandora’ wordt geopend.

‘Niet terugschrikken voor verdragswijziging’

Het Tweede Kamerlid Mark Verheijen (VVD) vindt dit niet langer een argument en noemt verdragswijziging “onvermijdelijk”. Verheijen:

“Het is een verdrag van vóór de crisis. Wanneer wij op een aantal gebieden minder Brussel willen, gehele beleidsterreinen weg willen halen, moeten we niet terugschrikken voor optie van verdragswijziging”.