12 omstreden claims van KWF Kankerbestrijding op een rijtje

Collecte voor de KWF Kankerbestrijding begin deze maand.
Collecte voor de KWF Kankerbestrijding begin deze maand. Foto Hollandse Hoogte / Arie Kievit

KWF Kankerbestrijding besteedt veel minder aan wetenschappelijk onderzoek dan het beweert, zo blijkt uit onderzoek van NRC Handelsblad. Het fonds claimt in tal van publicaties en ook op de eigen website constant 80 procent van de jaarlijkse inkomsten (donaties) aan onderzoek te besteden.

KWF Kankerbestrijding zag met een vermogen van bijna 300 miljoen euro de laatste jaren stijgende inkomsten van 96 miljoen euro in 2009 tot 146 miljoen euro vorig jaar. Maar de bestedingen aan wetenschappelijk onderzoek daalden gestaag, in relatieve en absolute zin. Vorig jaar ging 48 procent van de inkomsten naar wetenschappelijk onderzoek en dat terwijl de organisatie zelf op de site de indruk wekt dat het om 80 procent van de inkomsten gaat.

We zetten hieronder even twaalf voorbeelden op een rij met onder elk voorbeeld een toelichting van NRC-redacteur Jeroen Wester, een van de redacteuren van het onderzoek:

1. Onder het kopje ‘Onderzoek’:

Waarom is dit omstreden?
80 procent “budget” suggereert hier 80 procent van de beschikbare middelen. Maar al het geld waar niets mee gedaan wordt – de winst bijvoorbeeld – telt niet mee. KWF rekent dus eigenlijk met 80 procent van de uitgaven, gecorrigeerd voor kosten. Als er weinig wordt uitgegeven wordt die claim makkelijker gehaald.

2. Onder het kopje ‘Wat we doen’:

Waarom is dit omstreden?
83 procent van “ons geld” suggereert 83 procent van de inkomsten die KWF heeft. KWF trekt echter allerhande kosten af en telt de winst niet mee bij “ons geld”.

3. Onder het kopje ‘Waar gaat het geld naartoe?’:

Waarom is dit omstreden?
De formulerering om en nabij 80 procent van “de beschikbare middelen” is weer een variant op “ons geld” of het “budget”. Winst is in de ogen van KWF kennelijk geen beschikbaar middel en wordt niet meegeteld. De winst in 2012: 14 miljoen euro.

4. Onder de vraag ‘Hoe wordt mijn geld besteed?’:

Waarom is dit omstreden?
Ruim 80 procent van “het nettobudget” is weer een ander variant. Dat is kennelijk het budget van het eerste voorbeeld minus de kosten of minus belastingafdracht. Het nettobudget is nergens in de jaarrekeningen van KWF terug te vinden.

5. Onder de vraag ‘Heeft KWF een reserve?’:

Waarom is dit omstreden?
Het overgrote deel (80 procent) dat KWF ontvangt wordt zo snel mogelijk aan onderzoek besteed. De ontvangsten van KWF bedroegen in 2012 146 miljoen, de bestedingen (inclusief ruim 3 miljoen bureaukosten) aan wetenschappelijk onderzoek bedroegen vorig jaar 70 miljoen euro. Dat is dus 48 procent.

6. Onder het kopje ‘Dutch Cancer Society’:

Waarom is dit omstreden?
80 % of our budget? Zie toelichting bij het eerste voorbeeld.

7. Onder het kopje ‘Verantwoording campagne’:

80 procent van het KWF-budget? Wederom worden daarin winst en sommige kosten niet meegeteld.

8. Onder het kopje ‘Beeldmateriaal voor spreekbeurten en werkstukken’:

Waarom is dit omstreden?
80 procent van het “geld van KWF”. KWF bezit bijna 300 miljoen aan beleggingen. Wordt dat dan jaarlijks besteed? Neen. De jaarlijkse inkomsten, is dat wellicht het “geld van KWF”. Nee, KWF doelt op het percentage van de uitgaven dat naar wetenschappelijk onderzoek gaat. En zelfs dit percentage wordt niet gehaald.

9. Onder het kopje ‘Wist u dit?’:


Waarom is dit omstreden?
Zie toelichting bij voorbeeld 5.

10. Onder het kopje ‘Scientific research’:

Waarom is dit omstreden?
“80 per cent of our financial resources?” Dat klinkt als vermogen. KWF heeft een balanstotaal van 300 miljoen waarvan 286 miljoen aan beleggingen. Bedoeld is waarschijnlijk weer beschikbare middelen (zie voorbeeld 1). En dan wordt onder meer de winst van 14 miljoen niet meegerekend, enkel de uitgaven die zijn gedaan.

11. Onder de vraag ‘Welk deel van de collecteopbrengst gaat naar kankeronderzoek?’

Waarom is dit omstreden?
80 procent van de “netto-inkomsten”, weer een nieuw begrip. De netto-inkomsten, is dat de winst, de inkomsten minus belastingen of minus kosten? KWF doelt waarschijnlijk op het laatste. Dus 80 procent van de uitgaven minus kosten, en de winst wordt niet meegeteld. Netto-inkomsten klopt dus niet.

12. Onder het kopje ‘Research’:

Waarom is dit omstreden?
’80 per cent of its total expenditure’. Dat klinkt als 80 procent van de totale uitgaven. Die bedroegen vorig jaar 133 miljoen euro. Dan zou je 106 miljoen aan bestedingen wetenschappelijk onderzoek verwachten, het was echter 36 miljoen minder: 70 miljoen in 2012. Dat is 53 procent en geen 80 procent.

In een reactie heeft KWF gezegd dat het om een definitiekwestie gaat en dat het “een geval van niet handig communiceren” is. De organisatie stelt dat zij probeert om 80 procent van de uitgaven aan onderzoek te besteden. Lees hier de verklaring van de organisatie.