‘Verzet richt zich tegen extra bezuinigingen’

Meer loon voor ambtenaren en onderwijzers is goed, zegt de FNV.

Maar de werkloosheid is zorgelijk.

Koning Willem-Alexander en koninginMáxima betreden de Ridderzaal.
Koning Willem-Alexander en koninginMáxima betreden de Ridderzaal. Foto ANP

„Biertje?” „Nee.”FNV-voorzitter Ton Heerts bedankt zijn woordvoerder beslist. Op dit „werkgeversfeestje”, de Prinsjesdagborrel van VNO-NCW in Den Haag gisterenmiddag, houdt de vakbondsman het bij fris. Zeker nu het kabinet zes miljard euro extra wil bezuinigen en de werkloosheid volgend jaar stijgt naar 685.000 mensen. „Ik probeer hier wel wat te netwerken, in het belang van al die 1,1 miljoen FNV-leden”, zegt Heerts boven een glaasje water. Plat water.

Het bevriezen van de lonen binnen de overheid en het onderwijs is van tafel. Dat maakt uw dag toch weer goed?

„Nou, daarvoor zijn er te veel maatregelen die slecht zijn voor de economie. Maar dat de nullijn is losgelaten, is goed. Hoe het wordt uitonderhandeld tijdens het cao-overleg, zal nog een strijd worden. Dat moeten ze in die sectoren uitvechten.”

Nu komen er alleen geen ambtenaren en onderwijzers op die grote FNV-demonstratie die u eind november wilt houden.

„Ik denk van wel. Ik hoop het ook. Ons verzet richt zich tegen de extra bezuinigingen. De discussie over de nullijn zie ik als een uitvloeisel van het sociaal akkoord.”

Is die demonstratie nog wel nodig? U staat weer vierkant achter het sociaal akkoord met de werkgevers.

„Ja, nee, dat stonden we al. Maar we hebben een hele hoop cao-werk te doen. En met die extra bezuinigingen erbij is het tijd om een krachtig geluid te laten horen.”

Waar ziet u de meeste pijn ?

„In de extra werkloosheid. Straks zijn er nog meer gezinnen met het zwaard van Damocles boven hun inkomen en hun huis. Veel werklozen krijgen geen WW-uitkering, de bijstandsvoorzieningen staan ook onder druk. Wij willen dat er meer begeleiding komt naar een nieuwe baan.”

Het kabinet trekt wel 600 miljoen euro uit tegen de werkloosheid en volgend jaar 80 miljoen euro tegen de armoede.

„Met dat geld gaan we ook flink aan de slag om de werkloosheid aan te pakken en banen te creëren – zoals afgesproken in de sectorplannen van het sociaal akkoord.”

De ramingen voor de stijgende werkloosheid waren er al. En het Centraal Planbureau meldde deze week dat de economie volgend jaar zelfs licht groeit. Eigenlijk valt het wel mee, toch?

„Die economische groei komt vooral door vraag vanuit het buitenland. Hier blijft het consumentenvertrouwen veel te laag.”

Die zes miljard aan extra bezuinigingen wisten we toch ook al?

„Ja, dat is waar. Maar als ik komend weekend naar mijn voetbalclub ga, dan zijn mogelijk weer mensen getroffen hierdoor.”

Wat zou u anders doen dan dit kabinet?

„Ik had het begrotingstekort van 3,3 procent naar 3,5 à 3,6 procent laten oplopen. Veel minder bezuinigd, vraag me nu niet precies waar. De overheid moet juist het consumentenvertrouwen herstellen zodat de bestedingen weer op gang komen.”

VNO-NCW noemt uw maximale looneis van 3 procent „buiten proporties”. U zegt dat het een „fatsoenlijke” looneis is. Hoe fatsoenlijk precies, nu we terug zijn op het welvaartsniveau van 2007?

„De koopkrachtdaling moet stoppen. Helemaal repareren zal niet lukken tijdens de cao-onderhandelingen. Maar een looneis van 3 procent is heel netjes, zeker gezien de hoge inflatie. Het brood dat je vandaag eet, wil je ook morgen kunnen eten.”