Schenking hoger, de student betaalt

INVESTERINGSBANK

Pensioenfondsen en verzekeraars gaan met het kabinet een investeringsinstelling opzetten, met meer kredieten voor investeringen als doel. De banken krijgen wellicht een rol in de Nederlandse Investeringsinstelling (NII).

STAMRECHT-BV’S

Stamrecht-bv’s, die meestal geld uit een ontslagvergoeding bevatten, kunnen vanaf volgend jaar niet meer worden opgericht. Besparing: 800 miljoen. Het vermogen uit bestaande stamrecht-bv’s mag in één keer worden uitbetaald. Over slechts 80 procent hoeft belasting te worden betaald. Dat levert eenmalig 1,2 miljard op.

BELASTINGVRIJ SCHENKEN

Vanaf 1 oktober kan er 100.000 euro belastingvrij worden geschonken op het moment dat dit geld in de aflossing van een hypotheek, restschuld of verbouwing van de eigen woning wordt gestoken. Normaal geldt vrijstelling van schenkingsbelasting alleen voor circa 50.000 euro.

WERKLOOSHEID: 600 MLN

Voor de bestrijding van de werkloosheid komt 600 miljoen beschikbaar, bedoeld voor de financiering van plannen om vooral ouderen en jongeren aan het werk te houden.

TOESLAGEN GAAN SAMEN

Er komt in 2015 één zogenoemde huishoudentoeslag ter vervanging van de vele toeslagen als zorgtoeslag, huurtoeslag en kindgebonden budget. Ouderen gaan er gemiddeld 25 euro op achteruit.

KINDERBIJSLAG LAGER

De kinderbijslag voor oudere kinderen gaat stapsgewijs omlaag naar het bedrag dat kinderen tot 6 jaar ontvangen.

ARMOEDE: 80 MILJOEN

Voor 2014 is er 80 miljoen euro beschikbaar voor armoedebestrijding en het aanpakken van schulden. De jaren daarna gaat het om 100 miljoen euro. Het geld is vooral bedoeld voor gezinnen.

HEFFINGSKORTING BEPERKT

De heffingskorting en arbeidskorting worden inkomensafhankelijk. De maximale arbeidskorting wordt verhoogd met 374 euro en voor inkomens vanaf 81.000 euro verlaagd naar 367 euro. De algemene heffingskorting gaat met 99 euro omhoog. Voor inkomens boven de 20.000 euro wordt de heffingskorting stapsgewijs verlaagd.

WEINIG GELD VOOR ASFALT

Er is weinig geld voor investeringen in wegen. Prioriteit krijgen de Blankenburgtunnel, de verlenging van de A15 bij Arnhem en van de A13/A16 bij Rotterdam en de verbreding van de Ring Utrecht. In 2014 komt er 149 kilometer asfalt bij.

VERGUNNING EENVOUDIGER

Het aanvragen van vergunningen die te maken hebben met ruimtelijke ordening kan straks in één keer bij één loket. Het kabinet wil daarvoor vijftien wetten, zoals de Waterwet en de Crisis- en herstelwet, laten opgaan in de nieuwe Omgevingswet.

700 MILJOEN ONDERWIJS

Doordat het Nationaal Onderwijsakkoord is afgesloten, komt straks eindelijk de 700 miljoen euro vrij die in het regeerakkoord is gereserveerd voor investeringen in het onderwijs: 250 miljoen gaat naar het mbo, 344 miljoen naar het primair en voorgezet onderwijs. Maar dan moet onderwijsbond AOb geen roet in het eten gooien, want die heeft het akkoord nog niet ondertekend.

STUDEREN DUURDER

De studenten gaan al die investeringen in het onderwijs betalen. Zij raken komend studiejaar hun basisbeurs in de masterfase kwijt en moeten gaan lenen. In 2015 volgt de basisbeurs in de bachelorfase. Bij de oppositie bestaat weinig animo voor deze plannen voor een leenstelsel, waardoor de financiering van alle investeringen in het onderwijs onzeker is.

PASSEND ONDERWIJS

Op 1 augustus 2014 wordt passend onderwijs ingevoerd: kinderen met leerproblemen moeten zoveel mogelijk samen met ‘gewone’ leerlingen in de klas. Uit een rapport van de Rekenkamer blijkt dat één op de vijf scholen zo veel financiële problemen heeft, dat de invoering van passend onderwijs in gevaar komt.

CULTUUR NU BUITEN SCHOT

Het kabinet houdt zich aan de belofte de cultuur uit de wind te houden. Cultuureducatie krijgt enige prioriteit. Anders dan door het vorige kabinet gepland blijft de Cultuurkaart voor scholieren nog tien jaar bestaan. Het vak Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV) blijft een verplicht examenvak op havo en vwo.