‘Provincies en rijk creëren 80.000 hectare nieuwe natuur in 2027’

De graslanden in De Moerputten.
De graslanden in De Moerputten. Foto ANP / Koen van Weel

Het rijk en de provincies hebben afgesproken om in 2027 minimaal tachtigduizend hectare aan ‘nieuwe’ natuur te creëren. De afspraken maken deel uit van het ‘Natuurpact’ dat staatssecretaris van Landbouw Sharon Dijksma vandaag presenteert.

De provincies nemen hiertoe vierduizend hectare grond van het rijk over. Ook 12.000 hectare eerder aangekochte grond krijgt een bestemming als natuur. worden De provincies worden straks samen met maatschappelijke organisaties verantwoordelijk voor de uitvoering van het natuurbeleid. Zij krijgen hiervoor tot en met 2017 jaarlijks achthonderd miljoen euro, na 2017 krijgen ze jaarlijks tweehonderd miljoen.

De economische bedrijvigheid die hiermee gepaard gaat, moet elk jaar duizend tot vijftienhonderd arbeidsplaatsen opleveren. Ook verwacht het ministerie dat door nieuwe afspraken over de stikstofuitstoot rond natuurgebieden er meer bedrijven komen om uit te breiden en te investeren. Dat zou zelfs veertigduizend banen opleveren.

Dijksma:

“Een goede balans tussen bescherming van de natuur en voldoende ruimte voor economische ontwikkeling is de basis voor een welvarende samenleving en voor duurzame economische groei.”

Tegelijkertijd moet ook de biodiversiteit worden verbeterd. Uit een quickscan van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) zou blijken dat met de maatregelen een groot aantal planten- en diersoorten in stand kan worden gehouden.

Persbureau Novum schrijft dat Natuurmonumenten het akkoord na de vele bezuinigingen een pleister op de wonde noemt. Directeur Marc van den Tweel:

“We komen uit een periode van forse en intensieve bezuinigingen op natuurbeheer. Dat kunnen we niet wegpoetsen, het doet nog steeds een beetje zeer Het goede nieuws is dat er voldoende geld is voor het beheer de komende periode.”