Minder renteaftrek, accijnzen omhoog

LONEN AMBTENAREN

Er komt geen nullijn voor ambtenaren. Aanvankelijk maakte deze maatregel deel uit van de zes miljard aan extra bezuinigingen. De loonruimte voor ambtenaren is met 750 miljoen euro teruggelopen, maar salarisverhogingen zijn weer mogelijk, onder meer door geld te halen uit budgetten voor 2015.

RENTEAFTREK BEPERKT

De hypotheekrenteaftrek wordt vanaf 2014 beperkt. Het aftrek-percentage gaat in 28 jaarlijkse stappen van een half procentpunt omlaag van 52 naar 38 procent. De opbrengst wordt deels teruggegeven door het verlengen van de derde schijf in de inkomstenbelasting, met 540 euro per jaar.

MAXIMALE HYPOTHEEK

De loan-to-value-ratio (ltv), de maximale hypotheek ten opzichte van de waarde van de woning, gaat omlaag van 105 procent naar 104 procent. De komende jaren daalt dat verder tot 100 procent. Huizenkopers moeten dan bijvoorbeeld de ‘kosten koper’ uit eigen zak betalen. De tijdelijk lagere btw voor verbouwing wordt niet verlengd en vervalt per 1 maart 2014.

HYPOTHEEK GARANTIE

De Nationale Hypotheek Garantie wordt per 1 juli 2014 verlaagd tot 265.000 euro. Het NHG-fonds vergoedt de restschuld aan de bank bij gedwongen verkoop. De koper betaalt daarvoor eenmalig een bedrag. Het wordt voor huiseigenaren makkelijker hun restschuld mee te financieren in een nieuwe hypotheek. Ze mogen hun restschuld onder de NHG laten vallen.

BOETE? GEEN TOESLAG

Mensen die een boete hebben gekregen na een fiscale overtreding of veroordeeld zijn voor een belastingmisdrijf hebben vijf jaar lang geen recht op een toeslag van de Belastingdienst.

ACCIJNS OP DRANK HOGER

De accijns op alle alcoholhoudende dranken wordt verhoogd met 5,75 procent. Om het inkomensverlies te compenseren is de belasting op limonade verhoogd. Dit betekent in de praktijk een extra belasting van 2 cent op een fles cola. De voorgenomen accijnsverhoging voor tabak is een jaar uitgesteld.

HEFFING CORPORATIES

Woningcorporaties storten honderden miljoenen in de staatskas, de zogenoemde verhuurdersheffing. Volgend jaar gaat het om 1,1 miljard, wat oploopt tot 1,7 miljard vanaf 2017. De marktwaarde van een woning gaat een grotere rol spelen bij het vaststellen van de huur.