Leider VN-inspectieteam Syrië: vernietiging van gifgas haalbaar

Het is moeilijk maar haalbaar om alle chemische wapens in Syrië te vinden en te vernietigen. Dat heeft Ake Sellström, de leider van het team wapeninspecteurs van de Verenigde Naties, gezegd in het BBC-programma Newsday. Volgens hem zal het succes afhangen van de bereidheid van het Syrische regime en van de oppositie om te onderhandelen.

Hij vertelde dat hij via Skype onderhandelde met rebellengroepen over een wapenstilstand en om toegang tot gebieden te krijgen die ze controleren. Toch werden ze op de eerste dag van hun missie beschoten door sluipschutters. „Er was ons verteld dat dit zou gebeuren. Dat sluipschutters hier en daar een kogel zouden planten om hun gebied te markeren.”

De vijf permanente leden van de VN-Veiligheidsraad – Groot-Brittannië, Frankrijk, de Verenigde Staten, Rusland en China – zijn gisteren begonnen met de onderhandelingen over een resolutie over de ontmanteling van het Syrische gifgasarsenaal. De resolutie is een belangrijke stap in de uitvoering van het Amerikaans-Russische plan, dat voorziet in de vernietiging van het arsenaal halverwege 2014.

Maar binnen de Veiligheidraad worden de oude breuklijnen over Syrië weer zichtbaar. Frankrijk, Groot-Brittannië en de VS hebben een ontwerpresolutie ingediend die de deur openlaat voor gewapend ingrijpen. Zo willen ze druk houden op het Syrische regime om mee te werken. Maar diplomaten verwachten dat Rusland vrijwel zeker zal eisen dat deze passage wordt verwijderd. (BBC, Reuters)