VVD-verlaters in Roermond

Iedere Nederlander van 18 jaar en ouder beschikt over het actief en het passief kiesrecht, zoals het een democratie betaamt. Zo bezien is er dus niets op tegen dat voormalig Kamerlid en voormalig wethouder Jos van Rey opnieuw een gooi doet naar het lidmaatschap van de gemeenteraad van Roermond. Hetzelfde geldt voor Dré Peters, fractieleider en tot voor kort beoogd lijsttrekker van de VVD bij de lokale verkiezingen van volgend jaar, en voor de andere kandidaten in de Limburgse gemeente die de VVD inruilen voor de nieuwe ‘Liberale Partij’. Of het ook fijnzinnig is, is een andere zaak.

De aanleiding voor de breuk is niet de koers van de VVD, maar het feit dat het hoofdbestuur van de partij en ook partijleider Mark Rutte hebben laten weten dat ze Van Rey liever niet op de kandidatenlijst zien. Het Openbaar Ministerie verricht onderzoek naar de handel en wandel van deze politicus/ondernemer, die verdacht wordt van corruptie en het lekken van vertrouwelijke informatie. Het was eerder voor Van Rey aanleiding om als wethouder en als Eerste Kamerlid op te stappen.

Vanzelfsprekend geldt ook voor hem dat Van Rey onschuldig is zolang het tegendeel niet is bewezen. Maar evenzeer staat vast dat het OM voor zijn onderzoek de tijd hoort te nemen die het nodig acht; kritiek vanuit de VVD op de lange duur daarvan is misplaatst.

De VVD is de laatste jaren vaker geconfronteerd met gedragingen van volksvertegenwoordigers of bestuurders die de belangstelling van politie en justitie trokken. Het heeft te lang geduurd voordat de partij orde op zaken stelde, maar sinds mei kent de VVD een ‘permanente commissie integriteit’. Een logisch voortvloeisel daarvan is dat de partijleiding een lid tegen wie een justitieel onderzoek loopt bij voorkeur niet op een kandidatenlijst ziet verschijnen. Dat is een begrijpelijk standpunt, maar Van Rey en andere Roermondse VVD’ers hebben er geen begrip voor kunnen opbrengen. Daarmee laten ze vooral zien dat hun eigen positie voor hen meer telt dan de partij die ze soms jarenlang hebben vertegenwoordigd.