Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Gesloten liveblog

Liveblog Prinsjesdag 2013 - al het nieuws over de Troonrede en de Miljoenennota

Het is vandaag Prinsjesdag, de traditionele opening van het parlementaire jaar. Prinsjesdag 2013 is om meerdere redenen bijzonder: het is voor het eerst dat het kabinet Rutte-II echt een eigen begroting presenteert en die bevat direct zes miljard aan bezuinigingen en lastenverzwaringen. Verder is het voor koning Willem-Alexander de eerste keer dat hij de Troonrede uitspreekt. De belangrijkste vraag is welke toon de vorst in zijn eerste Troonrede zal aanslaan. Na de plechtigheden in de Ridderzaal volgt vanmiddag de presentatie van de Miljoenennota door minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem. Vanavond gaan de fractievoorzitters van de zes grootste partijen in de Tweede Kamer met elkaar in debat tijdens het eerste NOS Prinsjesdagdebat. nrc.nl doet de hele dag van minuut tot minuut verslag.

Lees onze belangrijkste stukken terug

Foto ANP

We sluiten dit liveblog voor vandaag af. De NOS zendt vanavond een debat uit waaraan, naast de vier grootste oppositiepartijen (SP, PVV, D66, ChristenUnie) ook PvdA-leider Diederik Samsom en VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra meedoen. Vanaf volgende week woensdag wordt ook in de Kamer gedebatteerd over de plannen, tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen.

Lees onze belangrijkste stukken over de Troonrede en de Miljoenennota terug:

- De Miljoenennota 2014 is openbaar: de belangrijkste zaken op een rij
- Teruglezen/-kijken: de eerste Troonrede van Willem-Alexander
- Politici positief over optreden Koning, verdeeld over inhoud Troonrede
- Fotoserie Prinsjesdag 2013: Troonrede & de hoedenparade

Miljoenennota

Moeten kinderen zich zorgen maken?

De werkloosheid loopt verder op en de koopkracht daalt. Dat is de sombere boodschap van deze Prinsjesdag. Moeten kinderen zich zorgen maken over de toekomst?
Rutte reageert tegenover het Jeugdjournaal:

Rutte

Koopkrachtdaling

ANP

koopkracht

Minder salaris voor Willem-Alexander

Foto ANP

De kosten aan het koningshuis stijgen volgend jaar een klein beetje. Dat blijkt uit de begroting van het koningshuis, die vandaag is gepresenteerd. Het salaris dat koning Willem-Alexander volgend jaar krijgt, gaat met 8.000 euro wel iets omlaag.

Het totale bedrag dat Willem-Alexander, Máxima en Beatrix volgend jaar krijgen bedraagt 7,6 miljoen euro. Dat is een stijging van drie ton ten opzichte van het begrote bedrag voor dit jaar. Van dat bedrag moeten ook diverse andere zaken worden betaald, zoals kosten voor het personeel en materieel.

Willem-Alexander mag volgend jaar 817.000 euro besteden. Dat is ongeveer een procent minder dan de 825.000 euro die voor dit jaar is begroot. Koningin Máxima krijgt volgend jaar een toelage van 324.000 euro en prinses Beatrix krijgt 462.000 euro.

In totaal kost het koningshuis volgend jaar bijna veertig miljoen euro uitgegeven. Dat is zo'n halve ton meer dan de 39,9 miljoen die voor dit jaar in de boeken staat. Het grootste deel daarvan, ruim 26 miljoen euro, wordt besteed aan personeel en het onderhoud van de verschillende paleizen. Voor het onderhoud van de Groene Draeck is 51.000 euro uitgetrokken.

Lees meer in dit overzicht van de belangrijkste maatregelen uit de Miljoenennota (dit overzicht wordt continu bijgewerkt).

Koningshuis

Volgend jaar 149 kilometer asfalt erbij

Er komt volgend jaar 149 kilometer asfalt bij, zo blijkt uit de vandaag gepresenteerde begroting van het ministerie van Infrastructuur. In totaal wordt volgend jaar 2,8 miljard euro in wegen geïnvesteerd, 2,4 miljard euro in het spoor en 0,9 miljard in de vaarwegen. Vanuit het Deltafonds komt 1,2 miljard beschikbaar voor de bescherming van het land tegen hoogwater.

Minister Melanie Schultz van Haegen wil in 2014 aan de slag met wegprojecten zoals de aanleg van de Blankenburgtunnel, de verbreding van de A27 bij Utrecht en het verlengen van de A15.

Melanie Schultz van Haegen

Waar gaat het belastinggeld naar toe?

De NOS heeft een tool ontwikkeld waarmee je kunt nagaan hoe de overheid het geld besteedt dat wij afdragen aan belasting en premies.
Klik op de portemonnee.

Bron NOS


belasting

Nibud berekent koopkracht

Werkenden zonder kinderen met een inkomen beneden modaal gaan er in 2014 op vooruit. Het zijn vooral de hogere inkomens die inleveren, waarbij het omslagpunt rond modaal ligt, circa 35.000 euro bruto per jaar, zo blijkt uit koopkrachtberekeningen van het Nibud op basis van de Miljoenennota. Het valt het Nibud op dat er voor het eerst sinds vier jaar minder huishoudens in de min komen. Het instituut ziet zelfs een paar plusjes en veel huishoudens waarbij de koopkracht gelijk blijft. De cijfers variëren van min 5,2% tot plus 1,3%.

Het zijn volgens het Nibud vooral vijfenzestigplussers met een aanvullend pensioen en samenwonenden waarbij er één werkt met een inkomen boven modaal, die inleveren. Daarnaast kunnen chronisch zieken en gehandicapten het volgend jaar financieel zwaar krijgen. Allerlei landelijke inkomensondersteunende regelingen worden afgeschaft en vervangen door lokale tegemoetkomingen, waarvan nog onduidelijk is hoe die financieel gaan uitpakken. Lees hier verder.

Nibud

Rutte over de bezuinigingen

Rutte

'Premies kunnen volgend jaar omlaag'

De premies voor de zorgverzekering kunnen volgend jaar met 24 euro omlaag. Dat is de verwachting van minister van Volksgezondheid Edith Schippers (VVD), zo blijkt uit de begroting van haar ministerie. De bewindsvrouw voorziet dat de zorgpremie volgend jaar op 1226 euro per jaar komt.

Schippers liet in april van dit jaar ook al weten dat ze wil dat zorgverzekeraars hun premie verlagen. De verzekeraars zagen over 2012 hun gezamenlijk winst oplopen tot 1,4 miljard euro, ruim twee keer zo veel als een jaar daarvoor. Daardoor zou de premie best een beetje omlaag kunnen, meent Schippers.

Het zijn echter de zorgverzekeraars die uiteindelijk de hoogte van de premie vaststellen. Of mensen ook daadwerkelijk minder hoeven te betalen voor hun verzekering is echter maar de vraag, zo waarschuwde voorzitter André Rouvoet van koepel Zorgverzekeraars Nederland vanochtend in De Telegraaf. (Novum)

Lees hier het persbericht van het ministerie.

Edith Schippers

Nullijn ambtenaren toch van tafel

Het kabinet bezuinigt op de ambtenarensalarissen, maar er is geld vrijgemaakt om de nullijn te schrappen.

Het ministerie van Sociale Zaken zegt namelijk alternatieve maatregelen te hebben gevonden.

"Voor een deel is het geld gevonden in alternatieve besparingen die zijn afgesproken in het zorgakkoord. Een ander deel is loonruimte die vrijvalt als gevolg van de versobering van pensioenen en ander secundaire arbeidsvoorwaarden. Tot slot heeft het kabinet incidenteel nog 200 miljoen gevonden in de begroting. In 2014 en de jaren daarna ontstaat daardoor ook voor onderwijspersoneel en ambtenaren perspectief op een loonstijging, na een jarenlange nullijn."

Onze politiek redacteur is bij de persconferentie van Dijsselbloem:

Twitter avatar erikvderwalle Erik van der Walle Min Dijsselbloem over geschrapte nullijn ambtenaren: we hebben goed nota genomen van uitdrukkelijke wens van FNV-voorzitter Heerts


nullijn

Hier de belangrijkste maatregelen

Minister Jeroen Dijsselbloem presenteert in de Tweede Kamer het koffertje met de Miljoenennota aan de pers. Foto ANP / Phil Nijhuis

De Miljoenennota 2014 is openbaar. Op onze Haagse redactie worden de stukken op dit moment druk gelezen. Wat zijn de belangrijkste maatregelen die in de begroting van volgend jaar zijn opgenomen?
Hier een overzicht.

Miljoenennota

Klik door voor de miljoenennota

Bron Rijksoverheid

Miljoenennota

Dijsselbloem met koffertje

dijsselbloem

Raad van State is kritisch

Het kabinet doet te weinig om de oplopende uitgaven aan zorg en sociale zekerheid terug te dringen. Dat schrijft de Raad van State in een commentaar op de zojuist verschenen Miljoenennota.

De oplopende kosten in de zorg en de sociale zekerheid dreigen disproportioneel te worden. De Raad van State, het voornaamste adviesorgaan van het kabinet, vraagt zich af of de aanpak van het kabinet 'tijdig en voldoende' is.

De Raad van State noemt het onvermijdelijk dat de collectieve voorzieningen op de lange termijn verder worden beperkt. (Novum)

Hier het persbericht van RvS.

Raad van State

FNV: nullijn is gelukkig van tafel

FNV-vakbondsleider Ton Heerts begint met het goede nieuws: de nullijn voor overheids- en zorgpersoneel is van tafel. Maar de koopkracht mag niet verder achteruitgaan. Het is volgens Heerts tijd voor herstel.

Ton Heerts

Rutte: geen feestelijke dag

Rutte gevraagd naar of het vandaag een feestelijke dag is:

"Vandaag is een dag van realisme met heel voorzichtige tekenen van herstel. Maar de werkloosheid loopt op en voor de mensen die daardoor worden getroffen is het vandaag zeker geen feestelijke dag."

Rutte

Werkgevers: Miljoenennota minst van alle kwaden

Het kabinet heeft in de Miljoenennota voor volgend jaar gekozen voor 'het minst van alle kwaden'. VNO-NCW, MKB Nederland en LTO-Nederland zeggen in hun gezamenlijke reactie op de Prinsjesdagstukken wel dat het vertrouwen in het kabinet broos blijft.

De werkgeversorganisaties constateren dat het bedrijfsleven in verhouding wordt ontzien in de plannen voor volgend jaar. "Maar de pijn van de recessie wordt nog hevig geleden." Veel kleinere ondernemers gaan volgens de clubs van grote ondernemingen, mkb-bedrijven en boeren opnieuw een zeer moeilijk jaar tegemoet.

Dat het kabinet wil bezuinigen begrijpen de werkgevers. "Aan hogere rente heeft niemand wat, bedrijf, burger noch overheid." De truc om de benodigde zes miljard grotendeels binnen te halen door het wegzetten van ontslaggelden in bv's niet langer fiscaal te steunen kan op goedkeuring rekenen. "Dit schaadt de economie niet." De drie organisaties zijn verder blij met de eenmalige compensatie voor de hogere WW-premies. Ook de impulsen voor de bouw- en woningmarkt kunnen hun goedkeuring wegdragen. (Novum)

dijsselbloem

'Gemiddelde koopkrachtdaling bijgesteld naar kwart procent'

Dijsselbloem zegt bij de aanbieding van de Miljoenennota dat het kabinet extra aandacht besteedt aan mensen met lage inkomens en met aanvullende maatregelen voor die groepen komt.

Verder deelde Dijsselbloem mee dat de koopkracht in 2014 niet met 0,5 maar met 0,25 procent daalt.

Twitter avatar erikvderwalle Erik van der Walle Door pensioendeal met ABP -lagere premie voor ambtenaren- daalt koopkracht in '14 niet met 0,5 maar met 0,25 pct. Goed nieuws voor iedereen?

Lees verder in ons nieuwsbericht.

De Miljoenennota is nu beschikbaar en hier te vinden.

Dijsselbloem noemt het een eer om de Miljoenennota van het kabinet Rutte-Asscher te mogen aanbieden. De koopkracht daalt, maar de werkloosheid loopt op.

"De eerlijke boodschap op deze Prinsjesdag is dan ook: er zijn geen snelle pijnloze oplossingen. We missen zes jaar groei. We zijn veel minder welvarend dan we jaren geleden dachten dat we zouden zijn."

Dijsselbloem is op onderweg met het koffertje met daarin de Miljoenennota naar de Tweede Kamer. Hij zegt gemengde gevoelens te hebben over de inhoud.

"We zijn nog steeds niet uit de crisis. Het is bepaald niet alleen maar goed nieuws, nee."

Om 16.00 uur geeft Dijsselbloem samen met staatssecretaris Weekers een persconferentie op het ministerie. Dan volgen de reacties in de media.

Nu.nl heeft de lengte van de troonrede vergeleken met die van voorgaande jaren. De eerste Troonrede van Willem-Alexander had een lengte van 2.216 woorden en is daarmee de langste rede in de afgelopen tien jaar.

In 2003 sprak Beatrix een rede uit van 2.570 woorden. Sindsdien waren de troonredes altijd onder de 2.000 woorden.

Foto ANP / Koen van Weel


(Meer foto's van vandaag vind je in onze In Beeld)

Tocht zonder grote incidenten

De tocht is volgens de politie zonder grote incidenten verlopen. Ruim voor de koninklijke stoet van paleis Noordeinde was vertrokken richting de Ridderzaal, renden twee vrouwelijke streakers de route op. Zij zijn aangehouden. Verder stonden enkele protestborden langs de route, maar dat was voor de politie geen reden tot ingrijpen. Het is nog niet duidelijk hoeveel toeschouwers langs de route stonden.

Inmiddels in ook de balkonscène geweest. De foto's volgen snel.

De korte samenvatting tot nu toe:
  • In zijn eerste troonrede heeft Willem-Alexander gezegd dat de gevolgen van de crisis “steeds voelbaarder” worden, maar dat er “voorzichtige signalen” zijn dat het einde in zicht is.
  • Hij hamerde op “noodzakelijke hervormingen" die volgens hem tijd zullen kosten en vragen om doorzettingsvermogen.
  • De verzorgingsstaat is in zijn huidige vorm niet langer houdbaar, zei de koning. Nederland moet volgens hem toe naar een "participatiesamenleving"
  • De Troonrede van Willem-Alexander was sober en somber qua toonzetting
  • Wel begon Willem-Alexander persooonlijk door uitgebreid zijn moeder te bedanken

Bekijk hieronder de hele troonrede terug. De volledige tekst lees je hier.

In Beeld

Koning Willem Alexander en koningin Máxima arriveren in de Gouden Koets bij de Ridderzaal. Bekijk alle foto's van de rit met de Gouden Koets en de Troonrede op nrc.nl/inbeeld.

Foto ANP / Robin van Lonkhuijsen

'Sober en somber van toonzetting'

De Troonrede was sober en somber qua toonzetting, zegt onze politiek redacteur Thijs Niemantsverdriet in een reactie:

"De afgelopen crisisjaren zat er steeds een soort peptalkelement in, zoals 'In het verleden hebben we vaak bewezen dat we ons weer terug kunnen vechten'. Dat ontbrak eigenlijk deze keer, in die zijn was hij sober en somber van toonzetting. Verder was het vooral de gebruikelijke opsomming van beleidsmaatregelen."

Meer over de inhoud van de troonrede in dit bericht.

Overigens is Prinsjesdag voor Willem-Alexander nog niet helemaal ten einde. Na aankomst met de Gouden Koets zullen de koning en koningin Máxima op het balkon verschijnen voor de traditionele balkonscène, vergezeld door prins Constantijn en prinses Laurentien.

Volledige tekst Troonrede online

De volledige tekst van de Troonrede staat online. Lees de tekst hier terug.

Troonrede
En deze beelden had u nog van ons tegoed. De Gouden Koets die langs het torentje van Rutte rijdt. Overigens gaat de Gouden Koets nu weer terug naar Paleis Noordeinde. Het is nu wachten tot 15.00 uur. Dan zal minister Dijsselbloem rond 15.00 in de Tweede Kamer de Miljoenennota presenteren.

En hier de ministers van het kabinet Rutte-II naast elkaar in de Ridderzaal. Overigens zijn er vandaag geen slapende politici gespot in de Ridderzaal.

De NOS heeft de eerste video's al online gezet. Bekijk hier het persoonlijke begin van de eerste troonrede van koning Willem-Alexander.

"Leve de Koning. Hoera, hoera, hoera."

(De troonrede is afgelopen)

Foto ANP / Lex van Lieshout


En het nieuws tot nu toe:

Twitter avatar thijsniemant T Niemantsverdriet Nieuws tot nu toe: na 2014 geen 0-lijn meer, en instelling van een Nationale Investerings Instelling. #troonrede

Lees hier een apart bericht over de inhoud van de Troonrede die op dit moment wordt voorgedragen. Willem-Alexander lijkt overigens een stuk sneller te spreken dan Beatrix. Het tempo zit er goed in.

Twitter avatar thijsniemant T Niemantsverdriet Klopt het dat Willem-Alexander er meer de vaart in houdt dan zijn moeder? #troonrede

Twitter avatar nynke Nynke de Jong Wim-Lex praat zo snel dat we straks gewoon nog tijd hebben voor het bekijken van de vakantie-dia's.

De koning hamert in de Troonrede op "noodzakelijke hervormingen" die volgens hem tijd zullen kosten en vragen om doorzettingsvermogen.
Willem-Alexander begint zijn eerste Troonrede persoonlijk. Hij bedankt zijn moeder voor haar inzet als koningin en noemt ook het overlijden van zijn broer, prins Friso.

Daarna wordt het zakelijker:

“ De crisis is nu vijf jaar aan de gang. Er is perspectief op herstel, maar er zijn een aantal structurele problemen in Nederland. “

Geen iPad

Willem-Alexander en Maxima zijn in de Ridderzaal gearriveerd. De troonrede gaat nu beginnen. Willem-Alexander leest hem van papier, niet vanaf zijn iPad (waarover de afgelopen dagen werd gespeculeerd).

Jan Taminiau, de Nederlandse couturier die ook de jurk ontwierp die Maxima droeg tijdens de inhuldiging in de Nieuwe Kerk, heeft ook de jurk ontworpen die de koningin vandaag draagt.

Twitter avatar ABoddendijk Alette Boddendijk De gouden jurk van Koningin Máxima onthult in de wybertjes en pailletten de ultieme schoonheid die verwijst naarJan Tamineau. Ben benieuwd.

Twitter avatar colorinfo Yvonne Stoevelaar #prinsjesdag2013 Maxima in prachtige goudkleurige jurk. BHeel mooie kleur bij warme kleurtypes! http://t.co/0ld5OJYvTL

De eerste beelden van de Gouden Koets komen binnen. Kijk hier mee met de videostream.

Over de sieraden

Twitter avatar erscho Erik Schoonhoven Koningin Maxima draagt oorhangers en broche, cadeau sultan van Koetei in 1898 aan Wilhelmina voor haar inhuldiging #prinsjesdag

Twitter avatar erscho Erik Schoonhoven Prinses Laurentien draagt broche met diamanten en saffier die koning Willem III in 1879 cadeau gaf aan verloofde Emma #prinsjesdag

Gouden Koets is vertrokken

De Gouden Koets met daarin koning Willem-Alexander en koningin Maxima heeft Paleis Noordeinde verlaten en is onderweg richting het Binnenhof. Prins Constantijn en prinses Laurentien rijden achter de Gouden Koets in de zogenoemde Glazen Koets.

gouden koets

360 Graden-livestream NOS online

De NOS heeft een 360-graden camera in de Ridderzaal geplaatst, waarmee je zelf kan rondkijken in de zaal. De stream is inmiddels live en dat ziet er ongeveer zo uit:

Screenshot NOS

Minister Dijsselbloem nadat hij de miljoenennota in ontvangst heeft genomen met het bijbehorende koffertje. Bekijk meer foto's in onze In Beeld-serie.

Foto NRC / David van Dam

Kijk live mee met Prinsjesdag

Prinsjesdag gaat straks echt beginnen. Rond 13.00 uur vertrekken koning Willem-Alexander en koningin Máxima met de Gouden Koets van Paleis Noordeinde richting het Binnenhof, waar de nieuwe koning voor de de Troonrede zal voorlezen. Minister van Financiën Dijsselbloem gaat na de ceremonie in de Ridderzaal naar de Tweede Kamer, waar hij rond 15.00 uur de Miljoenennota zal presenteren. Om 16.00 uur geeft hij samen met staatssecretaris Frans Weekers een persconferentie op het ministerie van Financiën.

Kijk hier live mee.

Nederland schaft 37 Joint Strike Fighters aan

Nederland schaft in totaal 37 Joint Strike Fighters aan. Dat maakt minister Jeanine Hennis-Plasschaert (Defensie, VVD) vanmiddag bekend in haar visie op de toekomst van de krijgsmacht, melden bronnen rond Defensie aan NRC.

De luchtmacht heeft al twee van deze Amerikaanse gevechtsvliegtuigen. Defensie koopt er nog 35 JSF’s bij ter vervanging van de huidige F-16-straaljager. Lees hier het hele bericht.

defensie

Erewacht staat opgesteld

Zoals ieder jaar staan er vandaag weer veel militairen langs de route van de Gouden Koets. In de zogeheten ereafzetting tussen Paleis Noordeinde en het Binnenhof staan honderden militairen opgesteld. Ook staan erewachten en -afzettingen bij onder meer het paleis en op het Binnenhof en lopen militairen mee in de stoet. Vanaf het moment dat de koning zijn paleis verlaat, wordt op het Malieveld elke minuut een saluutschot afgevuurd totdat het staatshoofd is teruggekeerd.

Het grootste deel van de militairen treedt aan in het zogeheten dagelijks tenue. De eenheden op het Binnenhof, bij het paleis en in de stoet zijn gekleed in het ceremonieel tenue. Deze kleding is een verwijzing naar de Nederlandse militaire krijgsgeschiedenis en wordt gedragen tijdens bijzondere gebeurtenissen.

Rond 13.00 uur vertrekken koning Willem-Alexander en koningin Máxima met de Gouden Koets van Paleis Noordeinde richting het Binnenhof, waar de nieuwe koning voor de eerste keer de Troonrede zal voorlezen.

Veel kinderen langs de route van Gouden Koets

Langs de route die de Gouden Koets straks zal rijden staan veel Oranjefans, onder wie veel kinderen. De scholen in Den Haag zijn vandaag, zoals elk jaar op Prinsjesdag, gesloten.

Foto ANP / Robin van Lonkhuijsen

Prinsjesdag 2013

Speciale 360 graden-livestream Troonrede

De NOS komt vanmiddag met een speciale livestream van de Troonrede. De omroep heeft een 360-graden camera in de Ridderzaal geplaatst, waardoor de bezoeker zelf kan rondkijken in de zaal terwijl koning Willem-Alexander de Troonrede voorleest. De kijker kan inzoomen op de koning, Máxima of er juist voor kiezen de reacties in de zaal te peilen. De speciale stream bekijken kan hier vanaf 12.30 uur (let op: de player vereist minimaal Flash 11.0).

Troonrede

Dijsselbloem ontvangt het koffertje

Minister Financiën Jeroen Dijsselbloem heeft zojuist op zijn ministerie het geitenleren kofferttje ontvangen met daarin de Miljoenennota. Lees hier waarom het voor Dijsselbloem vandaag een belangrijke dag is.

Twitter avatar J_Dijsselbloem Jeroen Dijsselbloem Heeft zojuist het #koffertje ontvangen en gaat zo op weg naar het #Binnenhof #Prinsjesdag2013 http://t.co/fzeAFU78kh

Financiën twitterde zojuist deze foto van het koffertje:

Twitter avatar Financien Financiën #koffertje: #rijksbegroting met overzicht inkomsten&uitgaven & #Miljoenennota met toelichting hierop #Prinsjesdag2013 http://t.co/mQhZ0ABDFI

Miljoenennota

De vrouwelijke Kamerleden zijn er klaar voor

Het is een jaarlijkse traditie: tijdens Prinsjesdag verschijnen de vrouwelijke Kamerleden met hoed. Ieder jaar weer zitten er een paar verrassende en/of opvallende exemplaren tussen. Een aantal Kamerleden gaf vanochtend al prijs met welk hoofddeksel ze vanmiddag in de Ridderzaal zullen zitten:

Twitter avatar Loesypma Loes Ypma Met papa samen in de Tweede Kamer, klaar voor Prinsjesdag! @jelleijpma http://t.co/fWrxzouFau

Troonrede

'Honderden ontslagen bij Defensie'

Bij het ministerie van Defensie worden als gevolg van de bezuinigingen die het kabinet vanmiddag presenteert honderden mensen gedwongen ontslagen. Dat meldt de Volkskrant op basis van ingewijden. De ontslaggolf zou een nieuwe klap voor Defensie zijn, dat bij eerdere bezuinigingsrondes al 12.000 banen moest schrappen.

Afgelopen zaterdag werd al duidelijk dat de Johan Willem Frisokazerne in Assen moet sluiten. Ook de Van Ghentkazerne in Rotterdam gaat volgens de Volkskrant dicht. Verder zou het 45e Pantserinfanteriebataljon worden opgeheven en verdwijnt de compagnie mariniers die op Aruba is gestationeerd. Het in aanbouw zijnde logistiek ondersteuningsschip Karel Doorman zou worden verkocht en verder worden volgens de krant 6 of 7 F-16's geschrapt.

De Telegraaf meldde vanochtend dat het kabinet wel besloten heeft om 37 JSF-gevechtsvliegtuigen te kopen. Als vanmiddag de Miljoenennota openbaar wordt, weten we precies welke gevolgen de bezuinigingen voor de Defensiebegroting hebben.

Miljoenennota

Wordt het een beetje weer vandaag?

In Den Haag worden vandaag veel dagjesmensen verwacht en die hopen natuurlijk dat ze het droog houden. De vraag is of dat gaat lukken, want het KNMI voorspelt een dag met wisselende bewolking. Verspreid over het land komen buien voor. De meeste regen wordt in het zuiden en midden verwacht. De middagtemperatuur ligt rond 14 graden.

Tussen 12.00u en 18.00u is de kans op regen in Den Haag aanzienlijk. Er valt naar verwachting zo'n 4 milimeter.

Twitter avatar MeteoConsult Meteo Consult Ook in Den Haag blijft het niet droog vandaag. Daarbij redelijk wat wind...#Prinsjesdag. Onze verwachting: http://t.co/COeRlooCFo

Prinsjesdag 2013

De balkonscènes door de jaren heen

De samenstelling van de koninklijke familie op het balkon, na afloop van de Troonrede, veranderde door de jaren heen. De NOS maakte een kort overzicht sinds 1980, het eerste jaar van Beatrix' koningschap:

Troonrede

Troonrede: er zal niet heel veel veranderen

Hoewel het de eerste Prinsjesdag is voor koning Willem-Alexander, zal er aan de dag zelf niet heel veel veranderen, denken deskundigen. Koningshuisexpert Reinildis van Ditzhuyzen benadrukt tegenover persbureau Novum het ceremoniële karakter van Prinsjesdag. "Het is een serieuze staatszaak. Het protocol is juist op zo'n dag heel belangrijk, en de koning moet binnen de lijnen blijven." Justine Marcella, hoofdredacteur van royaltyblad Vorsten, is het met haar eens. "Aan het ceremonieel zal weinig veranderen."

De verwachte ceremoniële continuïteit zal zich ook uitstrekken tot de Troonrede, zo is de verwachting. In tegenstelling tot de kerstboodschap is het namelijk geen tekst van de koning zelf. De troonrede komt uit het Torentje van premier Mark Rutte, waarbij in de weken voor Prinsjesdag alle ministeries knokken voor hun eigen alinea. Debatexpert Lars Duursma legt uit:

"Elk departement levert een stukje aan, en dat wordt aan elkaar geregen. Het is vaak een heel slechte rede, met weinig samenhang."

Jaap de Jong, hoogleraar in Leiden, is dat met hem eens. "Het is een boodschappenlijst van beleidsvoornemens. Die krijgen geen vlees en bloed in zo'n toespraak."

De troonrede is volgens retoricaspecialist De Jong een "ongelooflijk lastig genre". De koning moet elke troonrede kunnen voordragen, ongeacht het kabinet dat er zit. Om te voorkomen dat het een pr-tekst wordt, is de toespraak traditioneel erg abstract en formeel. "De genre-eisen tillen zo zwaar dat voor een persoonlijke bijdrage van de koning heel weinig ruimte is."

Uiteraard kan bij het schrijven van de speech wel rekening worden gehouden met het feit dat er een jongere koning zit. Daardoor zou de tekst misschien iets minder formeel kunnen zijn dan onder Beatrix, vermoedt De Jong:

"Constructies als 'verscheidenheid kennen', 'fundamentele heroverwegingen' en 'financiële soliditeit. Ik kan me voorstellen dat je hem iets moderner wilt laten klinken door daar wat op te bezuinigen."

Troonrede

Laatste voorbereidingen bij Ridderzaal

De trap naar de ingang van de Ridderzaal op het Binnenhof werd vanochtend nog gestofzuigd. Rond 12.30 uur arriveren de gasten bij de Ridderzaal, waarna koning Willem-Alexander om 12.50u vertrekt bij Paleis Noordeinde.

Foto ANP / Robin Utrecht

Troonrede

Wat weten we al?

Hoewel de precieze invulling van de zes miljard vanmiddag pas bekend wordt, zijn de afgelopen maanden een hoop maatregelen die VVD en PvdA willen nemen al uitgelekt. Persbureau Novum maakte onderstaand overzichtje:

- De AOW wordt vanaf 2015 verlaagd
- De kinderbijslag wordt voor veel gezinnen verlaagd
- De belastingschijven worden niet aangepast aan de inflatie
- De algemene heffingskorting wordt inkomensafhankelijk
- De accijns op bier, wijn en andere alcoholische dranken gaat omhoog
- De accijns op diesel gaat met drie cent omhoog, die op lpg met zeven cent
- De vrijstelling van wegenbelasting voor oldtimers verdwijnt.
- Het kabinet koopt de JSF. Voor ruim vier miljard worden zo'n 35 toestellen besteld.
- Ontslagvergoedingen mogen niet meer in stamrecht-bv's worden ondergebracht. Mensen die al een ontslagvergoeding in zo'n bv hebben zitten, kunnen die tegen een laag tarief laten uitbetalen. Dat moet de economie stimuleren.
- Ouders krijgen de mogelijkheid tot honderdduizend euro belastingvrij aan hun kinderen te schenken, als die het geld gebruiken voor de koop van een huis.
- De nullijn voor ambtenaren wordt verlengd, maar de nullijn voor zorg en onderwijs wordt versoepeld.
- De laagste inkomens krijgen volgend jaar een eenmalige tegemoetkoming van honderd euro.

Miljoenennota

Dijsselbloem onderweg naar Den Haag

Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem (PvdA) is inmiddels onderweg naar Den Haag, zo liet hij vanochtend op Twitter weten:

Twitter avatar J_Dijsselbloem Jeroen Dijsselbloem Is op weg naar Den Haag voor een dag vol traditie en plannen voor Nederland #Prinsjesdag2013

Voor Dijsselbloem is het een belangrijke dag. Rond 11.30 uur krijgt hij op zijn ministerie het beroemde koffertje overhandigd met daarin de Miljoenennota. Hij presenteert het document vanmiddag rond 14.30 uur in de Tweede Kamer. In de Miljoenennota staat een toelichting op de rijksbegroting van volgend jaar. Het kabinet heeft eerder al bekendgemaakt voor zes miljard aan bezuinigingen en lastenverzwaringen door te voeren. Vanmiddag wordt duidelijk welke plannen het kabinet concreet heeft.

Miljoenennota

De voorbereiding van de koning

De voorbereidingen van koning Willem-Alexander op het uitspreken van zijn eerste Troonrede vanmiddag waren gisteravond te zien bij LuckyTV in De wereld draait door:

Troonrede

D66-leider waarschuwt kabinet

D66-leider Alexander Pechtold, die het kabinet in de Eerste Kamer op cruciale momenten aan een meerderheid kan helpen, zegt vanochtend in het Financieele Dagblad dat hij niet meer op eigen initiatief zal meedenken met het kabinet. Hij heeft het kabinet in het afgelopen jaar meerdere keren de hand gereikt en voorstellen gedaan, maar dat werd niet gewaardeerd, aldus Pechtold:

"Als het kabinet nog wat van ons wil, komt het maar naar ons. Ik zeg het nu: ik ben wel uitgedacht met die constructieve ideeën, ik draai het om. Laat het kabinet bij het debat over de Miljoenennota over een van onze tegenvoorstellen maar zeggen: dat heeft D66 beter bedacht dan wij. Dan pas heeft het zin om weer te praten."

Prinsjesdag 2013

Deel centrum Den Haag afgesloten

In verband met Prinsjesdag zijn in het centrum van Den Haag wegen geheel of gedeeltelijk afgesloten. Ook geldt op sommige plekken een parkeerverbod, en de route van de Gouden Koets is met dranghekken afgezet. Straten die vanaf 06.00 uur zijn afgesloten zijn de Lange Houtstraat, het Plein en de Korte Vijverberg. Ook de Casuariestraat en Lange Poten zijn tot uiterlijk 15.00 uur dicht voor het verkeer. Een deel van het Lange Voorhout, tussen Toernooiveld en de Vos in Tuinstraat, is al sinds maandag 12.00 uur niet toegankelijk in verband met de voorbereidingen. Daarnaast zijn de Hogewal, het Scheveningseveer, de Prinsessewal en de Anna Paulownastraat van 11.45 uur tot 14.30 uur dicht.

Ook voetgangers moeten rekening houden met afzettingen. Doordat de route van de Gouden Koets aan beide zijden is afgesloten, kunnen zij niet zomaar oversteken. Wel is een aantal speciale oversteekplaatsen gemaakt. Die worden aangegeven met banieren.

De eerste Oranjefans arriveerden vanochtend al vroeg in Den Haag. Meer foto's in onze In Beeld-serie die de hele dag wordt aangevuld.

Foto ANP / Robin van Lonkhuijsen

Prinsjesdag 2013

'Acht op tien denken dat kabinet crisis verergert'

Tachtig procent van de Nederlanders denkt dat de economische crisis door het regeringsbeleid alleen maar erger wordt. Dat bleek vanochtend uit een peiling die Ipsos in opdracht van de NOS heeft gedaan. Van de mensen die nu PvdA zouden stemmen is zelfs 89 procent negatief over het crisisbeleid. Alleen SP- en PVV-stemmers zijn vaker negatief. Bij de VVD-stemmers ziet zeventig procent de huidige koers niet zitten.

Slechts zeventien procent denk dat de regering de crisis kan oplossen, maar het vertrouwen in Europa is nog kleiner. Daarvan denkt maar dertien procent het een oplossing kan bieden. De helft denkt dat het bedrijfsleven een belangrijke rol heeft bij het oplossen van de crisis. Ruim een derde ziet een belangrijke rol weggelegd voor de wereldeconomie.

Prinsjesdag 2013

Het programma van vandaag

Wat zijn de belangrijkste momenten van vandaag? Wij beginnen dit liveblog met een bondig spoorboekje:

12.50u: Koning Willem-Alexander gaat met de Gouden Koets op weg naar de Ridderzaal om daar zijn eerste Troonrede uit te spreken. Gelet zal vooral worden op de toon die de vorst aanslaat.

14.30u: Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem (PvdA) gaat richting Tweede Kamer om de Miljoenennota, de toelichting op de rijksbegroting voor volgend jaar, aan te bieden. Om 15.15u komt het document online beschikbaar. Om 16.00u geeft Dijsselbloem samen met staatssecretaris Weekers een persconferentie over de Miljoenennota.

20.30u: De fractievoorzitters van de zes grootste politieke partijen gaan bij de NOS met elkaar in debat tijdens het eerste Prinsjesdagdebat. Deelnemers aan het debat zijn Halbe Zijlstra (VVD), Diederik Samsom (PvdA), Emile Roemer (SP), Geert Wilders (PVV), Sybrand van Haersma Buma (CDA) en Alexander Pechtold (D66).

Prinsjesdag 2013