Gemeenten bezuinigen 35 miljoen euro op kunst en cultuuruitgaven

Gemeenten bezuinigen dit jaar 35 miljoen euro op kunstinstellingen en musea. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gisteren heeft gepubliceerd. In 2013 geven ze volgens hun begrotingen 996 miljoen uit aan de kunstinstellingen en musea, 3,4 procent minder dan in 2012.

Deze bezuinigingen komen bovenop de landelijke bezuinigingen, die met het nieuwe kunstenplan per 1 januari van dit jaar ingingen. Het Rijk bezuinigt vanaf 2013 jaarlijks 200 miljoen euro op kunstinstellingen en musea.

In totaal geven de gemeenten in 2013 1,65 miljard uit aan kunst en cultuur, bibliotheken en vormingswerk. Dat is 3,7 procent minder dan in 2012 . Bibliotheken en ontwikkelings- en vormingswerk zijn samen goed voor een besparing van 28 miljoen euro. Per inwoner geven de gemeenten 98 euro uit aan kunstinstellingen, musea, bibliotheken en ontwikkelingswerk, dat was 103 euro. De grote gemeenten (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht) geven met 207 euro per inwoner relatief ruim twee keer zoveel uit als de overige gemeenten.

Gemeenten tot 100.000 inwoners geven minder dan 100 euro per inwoner uit. De verschillen zijn groot, omdat gemeenten een grote beleidsvrijheid hebben bij uitgaven aan kunst en cultuur. Bij tweederde van de gemeenten krimpen die uitgaven dit jaar, eenderde van de gemeenten geeft evenveel of zelfs meer uit dan in 2012.

De verwachting is dat gemeenten in de komende jaren nog verder op kunst en cultuur zullen bezuinigen. Door het overhevelen van taken door het Rijk naar lokale overheden, zullen zij moeten besparen op hun overige uitgaven. Tijdens het Paradisodebat in Amsterdam twee weken geleden waarschuwden verschillende Tweede Kamerleden de kunstsector al dat een nieuwe ronde onvermijdelijk lijkt.

In 2011 en 2012 begonnen de gemeenten al voorzichtig te besparen op kunst en cultuur, maar de daling was minder dan dit jaar. Tot 2010 zijn de uitgaven aan kunst en cultuur van de gemeenten jaarlijks gestegen, aldus de cijfers van het CBS.