Wethouders Zuid-Holland slaan alarm over budgetten jeugdzorg

42 gemeenten in Zuid-Holland zeggen nóg meer te moeten bezuinigen op jeugdzorg.

„Ik kan niet langer garant staan voor goede jeugdzorg.”

De overheveling van de jeugdzorg naar gemeenten dreigt spaak te lopen in Zuid-Holland. Drie Zuid-Hollandse regio’s, samen 42 gemeenten, hebben berekend dat de bezuinigingen op de jeugdzorg na 2015 fors hoger uitpakken dan het kabinet heeft aangekondigd.

Het kabinet wil dat alle Nederlandse gemeenten vóór 31 oktober duidelijk maken hoe zij de continuïteit van de jeugdzorg waarborgen na 2015, het jaar waarin alle jeugdzorg overgaat naar gemeenten. De plannen van de 42 gemeenten staan echter op losse schroeven omdat die nog gebaseerd zijn op de officiële, ‘te lage’ bezuinigingen. Ze eisen duidelijkheid van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) Anders overwegen zij hun plannen niet in te dienen.

Het kabinet heeft aangekondigd in 2015 zo’n 4 procent te bezuinigen op het jeugdzorgbudget van ruim 3,5 miljard euro. Maar de Zuid-Hollandse gemeenten vrezen een korting van meer dan 10 procent. Neem de regio Holland Rijnland, zestien gemeenten die samen de jeugdzorg organiseren, waaronder Leiden en Alphen aan den Rijn. De regio constateert dat er nu 118 miljoen euro omgaat in de jeugdzorg; bij 4 procent bezuinigen resteert dan ruim 113 miljoen. Uit de meicirculaire van het kabinet blijkt echter dat Holland Rijnland in 2015 slechts 102 miljoen euro krijgt, een korting van 14 procent.

Ook de jeugdzorgregio’s rond Gouda – negen gemeenten – en in het zuiden van Zuid-Holland – zeventien gemeenten – hebben berekend dat zij miljoenen euro’s minder krijgen dan het kabinet eerder liet weten.

„Als deze extra bezuinigingen er echt komen, kan ik niet langer garant staan voor goede jeugdzorg”, zegt de Alphense wethouder jeugd Michel du Chatinier (ChristenUnie) namens Holland Rijnland. Die regio heeft het jeugdzorgplan voor na 2014 al klaarliggen, zegt hij. „Zorgvuldig opgesteld met zorgaanbieders en cliëntenorganisaties. Alleen de gemeenteraden moeten het nog goedkeuren.” Maar het plan gaat uit van een bezuiniging in 2015 van ‘slechts’ 4 procent. En dus vragen Du Chatinier en collega’s zich af of zij het plan wel moeten indienen. Wethouder Michiel van der Vlies (CDA) van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht: „Straks leggen we ons vast op een plan waar we miljoenen euro’s op moeten toeleggen. Verkoop dat maar eens aan de gemeenteraad.”

VWS is zich bewust van de „zorgen” in Zuid-Holland, zegt een woordvoerder. Volgens het ministerie is er geen sprake van een extra bezuiniging op jeugdzorg, maar van een wiskundig probleem. Er gaan miljarden om in de jeugdzorg, verdeeld over tal van regelingen, zegt de woordvoerder, van de AWBZ tot de zorgverzekeringswet. „Het is een enorme rekensom om die miljarden precies goed over alle gemeenten te verdelen.” Het ministerie zegt „snel” met de Zuid-Hollandse gemeenten om de tafel te willen.

Wethouder Van der Vlies vraagt zich af of die duidelijkheid er vóór 31 oktober kan komen. Hij pleit voor zorgvuldigheid. „Dit kun je maar één keer goed doen. Je moet voorkomen dat je door tijdsdruk onverstandige en onomkeerbare stappen zet.”

Feit is dat de de decentralisatie van de jeugdzorg onder grote tijdsdruk staat. De nieuwe jeugdwet moet nog worden goedgekeurd, definitieve budgetten nog worden vastgesteld. Het kabinet kan zich geen vertraging veroorloven.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten is vooralsnog alleen bekend met de Zuid-Hollandse zorgen. Maar de problemen lijken zich niet beperken tot die provincie: ook een wethouder uit de regio Groningen heeft zich inmiddels bij deze krant gemeld wegens „een nadelig verschil” in budgetten.

    • Ingmar Vriesema