Schippers: honderd extra inspecteurs tegen zorgfraude

Minister Edith Schippers tijdens een debat over fraude in de zorg in mei van dit jaar. Links staatssecretaris Martin van Rijn.
Minister Edith Schippers tijdens een debat over fraude in de zorg in mei van dit jaar. Links staatssecretaris Martin van Rijn. Foto ANP / Phil Nijhuis

Het kabinet stelt extra inspecteurs aan die zorgfraude moeten gaan opsporen. Voor de extra inspectiecapaciteit is volgend jaar vijf miljoen euro en de jaren daarna tien miljoen euro beschikbaar.

De Inspectie SZW krijgt inspecteurs die zich volledig gaan bezighouden met zorgfraude. In totaal gaat het om honderd voltijdbanen, schrijven minister van Volksgezondheid Edith Schippers (VVD) en staatssecretaris Martin van Rijn (PvdA) in een brief (pdf) aan de Tweede Kamer. De Kamer vroeg de minister in mei al om strengere aanpak van fraude in zorg.

Eerder kreeg de Inspectie SZW al een speciale eenheid (22 fte) die zich volledig richt op fraude met persoonsgebonden budgetten. De Inspectie SZW richt zich op zorgfraude, samen met de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst omdat de zorg van oudsher geen eigen inspectiedienst heeft. Schippers en Van Rijn laten onderzoeken of hier in de toekomst verandering in moet komen.

Het kabinet werkt verder aan wetsvoorstellen die het mogelijk maken dat het beroepsgeheim van artsen wordt doorbroken als sprake is van een ernstig vermoeden van fraude. Daarnaast moeten artsen op declaraties aangeven wat de medische indicatie was, hoeveel tijd met de behandeling gemoeid was en wie de behandelaren waren.

Naar schatting bedraagt de zorgfraude ieder jaar tussen de twee en drie miljard euro.