Fel verzet van gemeenten Zuid-Holland tegen plan jeugdzorg

In Zuid-Holland is veel verzet tegen de bezuinigingen van het kabinet in de jeugdzorg.
In Zuid-Holland is veel verzet tegen de bezuinigingen van het kabinet in de jeugdzorg. Foto Hollandse Hoogte / Arie Kievit

In drie Zuid-Hollandse regio’s, samen 42 gemeenten, vallen de bezuinigingen op de jeugdzorg na 2015 fors hoger uit dan aangekondigd. Het kabinet zegt zo’n 4 procent te bezuinigen op het jeugdzorgbudget van ruim 3,5 miljard euro. Volgens de Zuid-Hollandse gemeenten komt de bezuiniging echter uit boven de 10 procent. Dat schrijft NRC Handelsblad vandaag.

De gemeenten baseren dit onder meer op een rekensom die is gemaakt in de regio Holland Rijnland. Deze regio wordt gevormd door zestien gemeenten, waaronder Leiden en Alphen aan den Rijn, die samen de jeugdzorg organiseren. In deze regio gaat nu 118 miljoen euro om in de jeugdzorg. Uit een publicatie van het Rijk blijkt dat Holland Rijnland 102 miljoen euro krijgt in 2015, een bezuiniging van 14 procent in plaats van 4 procent. Ook de jeugdzorgregio’s rond Gouda en in het zuiden van Zuid-Holland hebben berekend dat zij miljoenen euro’s minder krijgen dan hun is voorgespiegeld.

Daarmee dreigt de decentralisatie van de jeugdzorg in Zuid-Holland vast te lopen. In 2015 wordt de jeugdzorg overgedragen aan de gemeenten. Het kabinet wil dat alle Nederlandse gemeenten vóór 31 oktober duidelijk maken hoe zij de ‘continuïteit’ van de jeugdzorg willen ‘waarborgen’. Maar die plannen van de 42 Zuid-Hollandse gemeenten zijn gebaseerd op de officiële, ‘te lage’ bezuinigingen. De gemeenten eisen nu financiële helderheid van het ministerie van VWS. Komt die er niet, dan dienen zij hun plannen voorlopig niet in.

    • Ingmar Vriesema