Akkoord Syrië, oorlog gaat door

Wat is de betekenis van het diplomatieke akkoord over Syrië tussen de VS en Rusland?

Op deze ongedateerde foto deponeren UNSCOM-inspecteurs raketten met sarin in een kuil in de woestijn in Irak. Foto AFP

De razendsnelle diplomatieke ontwikkelingen van de afgelopen dagen hebben geleid tot een keerpunt in de hoog oplopende crisis over de chemische wapens van Syrië. Niet alleen zijn Amerikaanse aanvallen op het Syrische regime, als vergelding voor het vermeende gebruik van gifgas, voor onbepaalde tijd van de baan, ook lukte het de ministers van Buitenlandse Zaken van de VS en Rusland, John Kerry en Sergej Lavrov, zaterdag in Genève een akkoord te sluiten. Er is afgesproken dat de Syrische arsenalen chemische wapens halverwege 2014 volledig moeten zijn vernietigd of uit het land verwijderd.

Een dikke week geleden weigerde de Syrische president Assad in een interview met de Amerikaanse televisie zelfs nog te erkennen dat hij überhaupt chemische wapens heeft. Nu zegt hij bereid te zijn ze op te geven. En hij heeft zijn land aangemeld bij de Conventie tegen Chemische Wapens, die het maken, bezitten en gebruiken van zulke wapens verbiedt.

Een andere grote verandering is dat de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, die twee jaar lang verlamd was door de verdeeldheid tussen Amerika en Rusland, weer een rol kan spelen nu Washington en Moskou samenwerken. Ook de andere permanente leden van de Veiligheidsraad, China, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, steunen het akkoord, net als VN-chef Ban Ki-moon. Naar verwachting wordt het document snel in een resolutie van de Veiligheidsraad gevat.

Dit alles betekent niet dat er zicht is op een eind aan de Syrische burgeroorlog, die de afgelopen tweeënhalf jaar meer dan honderdduizend levens kostte. En zolang de wapens niet zwijgen, is ook onduidelijk hoe het Amerikaans-Russische akkoord eigenlijk uitgevoerd kan worden.

President Obama erkende zondag in een tv-interview dat er nog heel veel moet gebeuren voor daadwerkelijk kan worden begonnen met de ontmanteling van de chemische wapens. Maar het akkoord dat nu is gesloten zou op den duur een eerste stap kunnen blijken op weg naar een politieke oplossing voor „het onderliggende, afschuwelijke conflict”.

Obama benadrukte dat de Verenigde Staten niet van plan zijn „zich midden in iemand anders z’n burgeroorlog” te storten. Hij erkende dat het de afgelopen week allemaal wat rommelig was verlopen, zei trots te zijn op het diplomatieke resultaat en diende zijn vele critici van repliek. „Als we naar buiten waren gekomen met een overzichtelijk, gedisciplineerd en rechttoe-rechtaanverhaal, dan hadden we goede cijfers gekregen, ook als het een rampzalig beleid was geweest.” Dat weten we, voegde hij daaraan vilein toe, omdat die critici „precies op die manier de Irak-oorlog prezen”.

Zo lang niet duidelijk is of Damascus ook echt meewerkt aan het plan om de gifgasvoorraden op te ruimen, haalt Amerika de dreiging met een militaire interventie niet van tafel. Binnen een week moet Syrië nu een lijst overleggen met al zijn chemische arsenalen en de locaties voor onderzoek- en productie daarvan.

Komt Assad die verplichting niet na, dan komt de zaak voor de Veiligheidsraad. Deze kan in beginsel besluiten naleving gewapenderhand af te dwingen. Rusland zegt daar nog steeds fel tegen te zijn, maar heeft blijkbaar geen bezwaar om er via deze diplomatieke weg wel mee te dreigen.

Rusland heeft nu een diplomatieke sleutelrol in de crisis, en Obama zei gisteren dat hij zijn Russische collega Poetin in die rol verwelkomt. Amerika heeft de Russen nodig om de medewerking van Assad af te dwingen. Rusland op zijn beurt is duidelijk tevreden met die nieuwe rol, maar heeft zich nu ook gecommitteerd aan de uitkomst van dit diplomatieke spel. Als Assad uiteindelijk niet levert, zal dat ook Rusland worden aangerekend.

Assad heeft een Amerikaanse aanval voorlopig afgewend en tijd gewonnen. Maar hij heeft ook ingebonden – onder de dreiging van een Amerikaanse aanval, onder Russische politieke druk of beide – en dat kan zijn positie in eigen kring verzwakken.

Zijn aftreden wordt nu in elk geval niet meer openlijk geëist door de Amerikanen. Obama zei gisteren alleen nog voorzichtig dat het „moeilijk voorstelbaar is hoe Assad nog enige legitimiteit kan terugwinnen nadat hij of zijn leger onschuldige burgers en kinderen met gifgas heeft bestookt”.

Voor de rebellen is het een grote teleurstelling dat de Amerikaanse aanval voorlopig van de baan is. Een bittere pil is ook dat Assad nu een gesprekspartner is in het internationale overleg over chemische wapens. De rebellen zijn uit de droom geholpen dat ze met behulp van een Amerikaanse militaire interventie de oorlog kunnen winnen. Ze zullen het met hun huidige helpers moeten doen, of toch moeten aansturen op een of ander politiek vergelijk.

    • Juurd Eijsvoogel