‘Montessorischolen scoren beter op Citotoets dan gewone scholen’

Een leerling van de Prinses Marijkeschool (geen Montessorischool) buigt zich over de opgaven van de Cito-toets.
Een leerling van de Prinses Marijkeschool (geen Montessorischool) buigt zich over de opgaven van de Cito-toets. Foto ANP / Martijn Beekman

Leerlingen van Montessorischolen scoren bij de Citotoets beter dan scholen waar op een gewone manier wordt lesgegeven. Dat concludeert RTL Nieuws uit een onderzoek naar alle Citoscores en andere eindtoetsen.

Op Montessorischolen krijgen kinderen meer vrijheid om te kiezen wanneer ze welke activiteit willen ondernemen. Ook zitten kinderen van verschillende leeftijd door elkaar.

Bij de 155 Montessorischolen die werden meegenomen kwam de gemiddelde score uit op 8,1. De ruim 6100 reguliere scholen kwamen gemiddeld uit op een 7. Jenaplanscholen scoren gemiddeld een 7,5. Daltonscholen zitten met een 6,8 iets onder het gemiddelde. Vrije Scholen halen gemiddeld een 6,5.

Scholen in Limburg schoren het best

Qua regionale spreiding scoren de basisscholen in Limburg scoren het beste in de Citotoets en andere eindtoetsen en die in Drenthe scoren juist het slechtst. De scholen in Limburg halen omgerekend een 8,0, terwijl Drenthe slechts een 6,2 scoort. Na Limburg volgt Utrecht met een 7,5. Noord-Brabant (7,2) en Noord- en Zuid-Holland (ieder 7,1) zitten nog net boven het gemiddelde. Gelderland (7,0), Zeeland en Groningen (ieder 6,8) zitten er iets onder.

De beste scholen zijn volgens RTL Nieuws de openbare basisschool De Twilling in Stiens, waar een drempeltoets werd afgenomen. Daarna volgt de reformatorische Ds. Pieter van Dijkeschool in Bruinisse, waar een Schooleindonderzoek werd afgenomen. Deze onderzoeken zijn volgens RTL Nieuws goed te vergelijken met de Citoscores. De eerste twee scholen haalden ieder een 10. Op de derde plaats staat de reformatorische basisschool Johannes Calvijn uit Urk, met een 9,8.

Aan publicatie scores ging strijd vooraf

Voordat RTL Nieuws de scores kon vergelijken moesten die eerst worden vrijgegeven. Dat ging niet zonder slag of stoot. RTL Nieuws had de gemiddelde schoolscores opgevraagd via een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur. Staatssecretaris van Onderwijs Sander Dekker (VVD) zag geen bezwaren tegen het vrijgeven daarvan, maar meer dan honderd schoolbesturen stapten naar de rechter.

De rechtbank in Utrecht oordeelde vorige week in een kort geding dat Dekker de scores mag vrijgeven. De scholen hadden tot woensdag om in beroep te gaan, maar de PO-raad riep op dit niet te doen. De sectororganisatie voor primair onderwijs schatte de kans klein in dat in hoger beroep een andere uitspraak zou volgen. Uiteindelijk ging geen een school in beroep. Daarop heeft Dekker de scores aan RTL Nieuws gegeven.

De schoolbesturen waren tegen het vrijgeven van de gegevens omdat ze vrezen dat ouders straks alleen nog maar naar de gemiddelde score kijken als ze een basisschool voor hun kind moeten uitzoeken. De Algemene Vereniging Schoolleiders meldde in maart dat ongeveer zestig procent van de schoolbestuurders in het basisonderwijs overweegt te stoppen met het afnemen van de Citotoets als de scores openbaar worden gemaakt. (Novum)