CDA wil automatische nullijn overheid bij hoog begrotingstekort

Van Haersma Buma zegt dat het CDA het kabinet wil gaan helpen "waar dat kan".
Van Haersma Buma zegt dat het CDA het kabinet wil gaan helpen "waar dat kan". Foto ANP / Toussaint Kluiters

Als het begrotingstekort boven de drie procent komt, moet het overheidspersoneel automatisch op de nullijn worden gezet. Dat moet bij wet worden vastgelegd, stelt CDA-leider Sybrand van Haersma Buma vandaag in de Volkskrant.

Tot 2017 kan deze maatregel volgens Buma zes miljard euro opleveren. “Je kunt overwegen hetzelfde voor zorg en sociale zekerheid te doen. Zo ontstaat ruimte voor lastenverlichting.”

Nu worden volgens de CDA-leider belastingschijven bevroren en de prijzen van diesel en bier verhoogd om de hogere lonen van het overheids- en zorgpersoneel te betalen. Hij zegt de FNV, die fel tegen de nullijn is, niet te begrijpen. “De nullijn en belastingverlichting zijn beter voor de portemonnee dan loonstijgingen en groei van de overheid.” Het is volgens hem ook redelijker. “Een agent werkt niet minder hard dan iemand in de zorg.”

Buma wil kabinet steunen ‘waar dat kan’

Buma kondigt aan de plannen die het kabinet op Prinsjesdag, aanstaande dinsdag, presenteert te steunen “waar dat kan”. Hij zegt de discussie aan te willen gaan over de vraag hoe belangrijk het sociaal akkoord is. “Vraag ons niet bij het kruisje te tekenen.” Volgens hem is een snelle hervorming van de arbeidsmarkt nodig. “Duitsland heeft dat al gedaan en is uit de problemen.”

In het verkiezingsprogramma van het CDA wordt een verkorting van de WW tot een jaar bepleit, maar Buma zegt hier niet per se aan vast te houden. De verkorting is namelijk net als meer flexibilisering en verlaging van het minimumloon in strijd met het sociaal akkoord.

De CDA-leider stelt in de krant een alternatief te willen bieden voor lastenverzwaringen. “We laten zien dat het beter kan. Het CPB rekent dat door.” Hij wijst erop dat de coalitie steun nodig heeft in de Eerste Kamer. “Als je mijn steun wilt, kies dan voor deze agenda.” Als het kabinet dat niet ziet zitten, kan het volgens Buma ook terecht bij SP, D66 of GroenLinks. Hij wjist er verder op dat het CDA negentig procent van het kabinetsbeleid heeft gesteund “omdat het grosse modo onze richting uitgaat”. (Novum)