‘Zwakke scholen eerder dicht’

Meer controle is niet nodig, maar staatssecretaris Dekker wil wel strenger kunnen optreden tegen slechte scholen, zoals Ibn Ghaldoun.

De gemeente Rotterdam moet zorg dragen voor de leerlingen van Ibn Ghaldoun, de islamitische school die gaat sluiten. Foto Ilvy Njiokiktjien

De kinderen. Als alles maar goed zou komen met de kinderen. De Tweede Kamer debatteerde gisteren met staatssecretaris Dekker (Onderwijs, VVD) over de sluiting van de Rotterdamse scholengemeenschap Ibn Ghaldoun. Er was vanuit de Kamer de nodige kritiek – was de onderwijsinspectie wel oplettend genoeg geweest? – maar alle aanwezigen waren toch vooral bezorgd over de toekomst van de leerlingen van de islamitische school. Waar konden zij terecht nu het schooljaar al begonnen was?

De Kamerleden toonden zich in het debat verder opvallend terughoudend. Eerdere incidenten in het onderwijs – Inholland, Amarantis – leidden tot de roep om nieuwe, strenge wetten, maar gisteravond zeiden de meeste partijen dat ze niet het hele voortgezet onderwijs wilden overstelpen met extra regels vanwege het falen van één school. De staatssecretaris was er immers in geslaagd Ibn Ghaldoun te sluiten met behulp van de huidige regelgeving.

Wat tijdens het debat echter niet expliciet werd benoemd, was dat de school open was gebleven als het huidige bestuur, dat ruim een jaar geleden aantrad, niet had ingestemd met sluiting. Hun akkoord maakte het voor Dekker mogelijk de bekostiging stop te zetten met een beroep op de Algemene wet bestuursrecht. Als de bestuursleden hadden tegengestribbeld en Dekker de tot zijn beschikking staande onderwijswetten had moeten gebruiken, was Ibn Ghaldoun dit schooljaar gewoon doorgegaan. En het volgende waarschijnlijk ook.

Dekker liet dan ook merken dat hij geen heel nieuw controleapparaat wil, maar wel binnen de huidige kaders strenger wil kunnen optreden. Nu is het bijvoorbeeld nog zo dat een school die door de onderwijsinspectie als zwak wordt beoordeeld, twee jaar de tijd krijgt om zich te herstellen. Misschien moest die periode worden ingekort tot één jaar, aldus Dekker.

Ook wil hij dat de aanwezigheid van onbevoegde leraren – in het geval van Ibn Ghaldoun wel 80 procent van de docenten in de bovenbouw van havo en vwo – wordt meegewogen bij het oordeel over zeer zwakke scholen. Dat is nu nog niet het geval.

Hoe verder met de leerlingen van Ibn Ghaldoun? Dekker maakte duidelijk dat de verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij de gemeente Rotterdam. Extra geld had hij niet ter beschikking, maar hij zou wel nauw bij de zaak betrokken blijven, beloofde hij.

Aan de vrijheid van onderwijs wilde behalve de PVV niemand tornen. PVV-Kamerlid Beertema wil alle islamitische scholen sluiten, maar de overige Kamerleden en de staatssecretaris vonden dat iedereen die dat wil een school moet kunnen opzetten die past bij zijn levensovertuiging. Deze bijzondere scholen hebben veel vrijheid en het is hier voor de overheid moeilijker een falend bestuur aan te pakken dan in het openbaar onderwijs.

Het debat van gisteren maakte duidelijk dat een drama als bij Ibn Ghaldoun in de toekomst dan ook niet met zekerheid te voorkomen valt, ook wanneer Dekker de teugels strakker aantrekt. Dat is de prijs die wordt betaald voor de vrijheid van onderwijs.

    • Bart Funnekotter