Sociale partners en jong en oud voor één pensioen

Werkgevers en werknemers willen één pensioencontract.

Ze worden gesteund door ouderen- en jongerenpartijen.

Werkgevers en werknemers, ouderen en jongeren en pensioenfondsen pleiten voor één nieuw pensioencontract. In een gezamenlijke verklaring pleiten de acht partijen voor „één set van financiële spelregels” voor alle pensioenen.

De verklaring, die vanochtend is verspreid, is ondertekend door werknemersvoorzitter Ton Heerts en werkgeversvoorzitter Bernard Wientjes van de Stichting van de Arbeid. Andere partijen zijn de Pensioenfederatie (300 aangesloten fondsen), de Koepel Nederlandse Vereniging van Gepensioneerden, CSO (de koepel van ouderenorganisaties), ANBO (belangenorganisatie voor ouderen), FNV Senioren, FNV Jong en CNV Jongeren.

De partijen reageren op het voorstel van staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken, PvdA) voor pensioenhervormingen. Klijnsma legde de pensioenwereld vorige maand twee varianten voor om op te reageren: een ‘nominaal contract’ (een vastgelegd pensioen, maar met weinig aanpassing aan prijs- of loonstijgingen) of een ‘reëel contract’ (meer beleggingsrisico’s, maar meer koopkrachtbehoud). Maar de staatssecretaris liet ook ruimte voor een derde tussenvariant.

De acht partijen zijn voorstander van deze tussenvariant met een aantal randvoorwaarden. „De voorkeur voor nominale of reële contracten lijkt langzamerhand uitgemond in een discussie tussen generaties”, stellen ze.

De partijen pleiten voor stabiele pensioenpremies en pensioenuitkeringen met gelijke regels voor alle contracten. Ze willen duidelijkheid over de jaarlijkse aanpassing aan prijzen en lonen en duidelijkheid over kortingen. Pensioenfondsen moeten de vrijheid krijgen om een beleggingsstrategie voor de lange termijn te bepalen.

In het vastgelegde nominale pensioen geloven de partijen niet, omdat fondsen bij financiële schokken ook hierbij tot „(diepe) pensioenkortingen” kunnen besluiten. „Dit heeft tot veel onrust geleid omdat het deelnemers niet altijd duidelijk was dat beleggingsrisico’s worden genomen.”

Bij eventuele invoering van het reële contract zonder enige garanties voor werkenden en gepensioneerden, zien de partijen juridische obstakels. Het zogenoemde ‘invaren’, het omzetten van bestaande pensioenen in deze nieuwe regels, zou mogelijk in strijd zijn met wet- en regelgeving.

Zorg en Welzijn, Nederlands een na grootste pensioenfonds (2,5 miljoen deelnemers), is het oneens met de Pensioenfederatie en pleit voor een reëel contract met volledige beleggingsvrijheid. Zorg en Welzijn noemt de tussenvariant „geen middenweg, maar een doodlopende weg”.