Prijs van 40 euro is nodig

De Europese Commissie is terecht op zoek naar mogelijkheden om het Europese emissiehandelsysteem (ETS) te versterken. De prijs voor de uitstoot van een ton CO2 is gedaald naar 4 à 5 euro. Een prijs van ten minste 40 euro is nodig voor een prikkel om te investeren in schonere energie. De lage prijs komt door het enorme overschot aan CO2-rechten als gevolg van de crisis. Bedrijven produceren minder en ze stoten dus minder uit. Tegelijkertijd bleven de zogenaamde energie-intensieve sector gratis CO2-rechten ontvangen, die zijn opgepot.

De Europese Commissie moet zorgen voor een goedwerkend systeem dat de juiste prijssignalen geeft aan emissierechten. Op de korte termijn kun je denken aan het tijdelijk of permanent uit de markt halen van rechten (backloading). De prijs van CO2- rechten stijgt daardoor. Langetermijnmaatregelen moeten het ETS er permanent bovenop helpen. Dit kan door een ambitieuze CO2- reductiedoelstelling voor 2030. Ook moet de jaarlijkse hoeveelheid CO2-rechten die de EU op de markt brengt, sterker worden verlaagd. Ik pleit ervoor dat die verlaging wordt aangescherpt naar 2,5 procent per jaar in plaats van de huidige 1,74 procent. Deze gecombineerde maatregelen moeten het surplus aan emissierechten drastisch verminderen en het ETS weer maken tot de hoeksteen van het Europese klimaatbeleid. Met stabiele hoge prijzen voor CO2-uitstoot, waardoor de prikkel om te investeren in duurzame energie groter wordt. Niet alleen voor onze leefomgeving, maar ook voor onze innovatie- en concurrentiekracht op de lange termijn.