Kamp: extra afspraken bij verkoop KPN

Het hoofdkantantoor van KPN. Foto ANP / Koen van Weel

Het kabinet wil bij een eventuele verkoop van KPN aan het Mexicaanse América Móvil ‘aanvullende bindende afspraken’ maken om de publieke belangen van het bedrijf extra te borgen. Dat schrijft minister van Economische Zaken Henk Kamp (VVD) in een brief (pdf) aan de Eerste Kamer.

Het betreft vooral diensten waar hulpverleners gebruik van maken, zoals C2000, 112, de Nood Communicatie Voorziening (NCV) en het Netherlands Armed Forces Integrated Network. De continuïteit van de dienstverlening wordt al geborgd via de wet, maar ‘waar nodig’ worden ‘aanvullende contractuele afspraken’ gemaakt.

Ook voor wat betreft de nationale veiligheid wordt bezien of ‘aanvullende voorzieningen’ nodig zijn. Kamp doet dat samen met minister van Veiligheid Ivo Opstelten (VVD), minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk (PvdA) en minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert (VVD). Kamp:

“Met name een overname van KPN door buitenlandse bedrijven die direct of indirect onder oneigenlijke invloed staan kan gevolgen hebben voor de nationale veiligheid.”

KPN bezit een belangrijk deel van de ict-infrastructuur in Nederland. Ook verschaft het bedrijf informatie aan de Nederlandse inlichtingen- en opsporingsdiensten en gebruiken overheidsinstanties en bedrijven de netwerken van KPN om vertrouwelijke informatie te versturen. (Novum)