Ziekenhuis publiceert voor het eerst overlevingscijfers kanker

Universitair Medisch Centrum Radboud heeft als eerste ziekenhuis in Nederland zijn resultaten bij de behandeling van kanker bekendgemaakt. Met cijfers over het aantal nog levende patiënten kunnen buitenstaanders zien hoe succesvol de behandeling van bepaalde soorten kanker is over een periode van vijf jaar.

Het ziekenhuis in Nijmegen stelt zich kwetsbaar op door de prestaties af te zetten tegen landelijke cijfers. Zo kan de buitenwacht niet alleen zien waar het ziekenhuis het beter dan gemiddeld doet, maar ook slechter dan gemiddeld. Sommige resultaten die UMC Radboud publiceert zijn gebaseerd op slechts een paar patiënten, waarbij niet te snel conclusies moeten worden getrokken. Toch maakt de instelling de overlevingscijfers bij longkanker en kanker van de vrouwelijke geslachtsorganen openbaar.

„De kwaliteit van de zorg is nu nog niet inzichtelijk, dus ook niet te vergelijken”, zegt Han van Krieken die leiding geeft aan het oncologisch centrum van Radboud. „We hopen dat meer ziekenhuizen dit voorbeeld gaan volgen, zodat in de toekomst de kwaliteit van de zorg voor de patiënt met kanker er in heel Nederland beter van wordt.”

Er is al langer discussie over het gebrek aan inzicht in de kwaliteit van ziekenhuizen. Minister Schippers (Zorg, VVD) wil alle ziekenhuizen in Nederland dwingen om hun sterftecijfers bekend te maken. Tegenstanders vrezen dat die data verkeerd geïnterpreteerd kunnen worden waardoor terughoudendheid moet worden betracht.

Het UMC Radboud streeft ernaar om in de lente volgend jaar voor alle kankersoorten de resultaten te publiceren. Het ziekenhuis doet het al voor haar prestaties, wachtlijsten en patiëntervaringen bij hartchirurgie en de behandeling van herseninfarcten.