Dit is een artikel uit het NRC-archief

Cultuur

Methodes

Voor dit onderzoek heeft NRC Handelsblad gezelschappen benaderd die geen of minder subsidie hebben gekregen dan aangevraagd bij het Fonds Podiumkunsten of veel minder subsidie ontvangen dan in de subsidieperiode 2009 – 2012. Telefonisch of via email hebben zij allemaal dezelfde vragenlijst voorgelegd gekregen. In totaal is met 102 gezelschappen contact geweest. 7 groepen hadden zelf voordien al bekendgemaakt dat zij stoppen. Het onderzoek heeft zich geconcentreerd op de middelgrote en kleinere gezelschappen. Er is dus niet gesproken met de grote repertoiregezelschappen en symfonie- orkesten die in de basisinfrastructuur rechtstreeks hogere subsidies krijgen van het Rijk (113.6 miljoen euro voor 33 gezelschappen).