Kritisch PvdA-lid roert zich

Het Haagse PvdA-lid probeert een rol van betekenis voor zijn partij te spelen in Den Haag.

Een klein tussenzinnetje verried gisteren hoe Sander Terphuis zijn rol binnen de Partij van de Arbeid ziet. „Naar wat ik van mijn leden hoor, is dit besluit ongelofelijk moeilijk te verkopen”, zei hij over PvdA-steun aan de aankoop van gevechtsvliegtuig JSF, bij televisieprogramma Pauw & Witteman. Míjn leden.

Sander Terphuis zet zich neer als het gezicht van de kritische PvdA-achterban. Terphuis – ooit zelf gevlucht uit Iran, hij nam een Nederlandse naam aan – kwam dit voorjaar landelijk in de aandacht als aanvoerder van het verzet tegen de strafbaarstelling van illegaliteit. PvdA-leider Diederik Samsom zegde hem een lijstje verbeterpunten op het gebied van asiel en vreemdelingendetentie toe, in ruil voor steun aan de VVD-wens om illegaliteit strafbaar te stellen.

Sindsdien verbreedde Terphuis zijn blikveld. In aanloop naar een debat in de Tweede Kamer vanmiddag, over de opvang van Syrische vluchtelingen, zocht hij contact met de asielwoordvoerders van SP en de ChristenUnie. En vorige week sprak hij ook met Eddy van Hijum van het CDA. Terphuis wil dat zijn partij akkoord gaat met opvang van meer vluchtelingen dan de huidige afgesproken 250.

Die gesprekken waren op particulier initiatief – Terphuis is zeker geen vooruitgeschoven post, is vanuit de PvdA-fractie te horen. Ook Joël Voordewind van de ChristenUnie die met Sander Terphuis sprak, is er wat laconiek over: „Terphuis vroeg om de moties die ik heb voor het debat, nou ja, die kan hij natuurlijk krijgen.”

Volgens SP’er Sharon Gesthuizen wekte Terphuis de indruk dat de PvdA misschien akkoord kon gaan met opname van een hoger aantal vluchtelingen – duizend zou haalbaar zijn, terwijl de coalitie dat voorstel vóór de zomer nog wegstemde. Vanuit de PvdA-fractie is te horen dat Terphuis dan iets „verkeerd begrepen heeft”. Woordvoerder Marit Maij van de PvdA benadrukt steeds dat zij de discussie juist niet om aantallen wil laten gaan.

Wel zou Maij vanmiddag bij het kabinet aandringen om familieleden van Syriërs gemakkelijker naar Nederland te laten komen. En ongetwijfeld zal Sander Terphuis toekijken hoe ze dat doet, vanaf de publieke tribune.