Deel thuiszorg waarschijnlijk toch niet naar gemeenten

De verzorging van ouderen die thuis wonen, zal zeer waarschijnlijk niet de verantwoordelijkheid worden van gemeenten. Net als de verpleging van ouderen (wond schoonmaken, infuus instellen) zal de verzorging (douchen, aankleden) onder de Zorgverzekeringswet komen te vallen. Partijen in de thuiszorg praten al sinds juni met staatssecretaris Van Rijn (Zorg, PvdA) hierover en hij lijkt in te stemmen met de koerswijziging.

Het kabinet kondigde in het regeerakkoord aan dat de verzorging van thuiswonende ouderen een taak van de gemeenten zou worden. De verpleging zou echter worden georganiseerd door de zorgkantoren van zorgverzekeraars. Mensen die in de sector werken, vinden dit een onmogelijke ‘knip’: verpleging en verzorging horen bij elkaar, zeggen zij. De verpleegkundige die langskomt, kan ook de steunkousen vervangen. Als de patiënt zeven dagen per week hulp nodig heeft, krijgt zij anders te veel mensen over de vloer. Een woordvoerder van Van Rijn bevestigt dat hij over ‘de aanspraak verzorging’ praat met onder meer thuiszorgwerkgevers, patiëntenvereniging NCFP, de Landelijke Huisartsen Vereniging en ouderenbond Anbo. Ze wil niet vooruitlopen op het resultaat van die besprekingen.

Verzorging en verpleging worden nu uit de AWBZ (Algemene wet bijzondere ziektekosten) betaald. Van Rijn is bezig de AWBZ reorganiseren. Er is nu 27 miljard euro mee gemoeid, dat moet 10 miljard worden.

    • Frederiek Weeda