Roos Vonk biedt excuses aan voor ‘impulsieve’ tweets

Professor Roos Vonk heeft op haar website haar excuses aangeboden voor haar uitlatingen op Twitter, eind augustus. Ze schrijft: ‘Ik heb het verkeerde voorbeeld gegeven. Zeker aan studenten.’

Eind augustus verstuurde Roos Vonk een twitterbericht waarin ze minister Kamp ‘op z’n bek wilde slaan’ vanwege zijn standpunt in het schaliegas-debat. De volgende dag bood ze op hetzelfde medium haar excuses aan.

‘Een stevig gesprek’ met de universiteit’

Daaropvolgend kondigde de RU aan dat ze een gesprek wilde hebben met Vonk over haar bericht. Dat gesprek zou ‘stevig’ van aard zijn. De Radboud Universiteit (RU) heeft hierop met professor Roos Vonk een gesprek gehad. De voorzitter van College van Bestuur en de rector magnificus hebben Vonk duidelijk gemaakt dat dergelijke uitlatingen niet gepast zijn.

Vonk, hoogleraar sociale psychologie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, heeft naar eigen zeggen de bewindsman ook per brief excuses aangeboden. De hoogleraar vindt dat ze ‘lukraak een impuls eruit heeft geknald’. Zij vindt dat haar woordkeus ongepast was en dat zulks haar als professor niet past. ‘Dat spijt me’ aldus haar verklaring:

“Deze tweet en de daaraan voorafgaande heb ik geschreven in een stemming van ergernis en machteloosheid , niet als psycholoog of hoogleraar, maar gewoon als burger met idealen.

Ik ben het volledig eens met het college van bestuur van de Radboud Universiteit, dat dit een volstrekt foutieve inschatting was, omdat ik hiermee juist de indruk wekte dat ik er niet zo zwaar aan tilde. Ten onrechte, dus dat wil ik graag rechtzetten.”