Oppositie wil uitgezette asielzoeker terughalen

Een suïcidale asielzoeker is mogelijk op een onjuiste manier uitgezet naar Nigeria. De oppositie eist maatregelen.

Een Nigeriaan met zware psychiatrische klachten is eind augustus Nederland uitgezet, zonder dat aan intern gestelde voorwaarden was voldaan. Een groot deel van de oppositie, SP, D66, de ChristenUnie en GroenLinks, wil dat staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie, VVD) de man terug naar Nederland haalt.

Volgens een psychiater van de Immigratie- en Naturalisatiedienst was „directe fysieke overdracht aan een psychiater ter plekke” noodzakelijk. Op het vliegveld in Lagos heeft de begeleidende ambtenaar de 34-jarige Osa Osifo-Ero niet zoals afgesproken aan een dokter overgedragen, maar aan iemand van de Nigeriaanse migratiedienst. „Ik begrijp dat deze situatie niet wenselijk is, maar heb mijn best gedaan en meer zat er helaas niet in”, schrijft de medisch begeleider in een verslag van de uitzetting.

Osifo-Ero had in Nederland last van suïcidale gedachten, stemmen en hallucinaties. Volgens de behandelend psychiater bestond „risico op medische calamiteiten zoals suïcidaal gedrag in geval betrokkene wordt uitgezet”. Op 26 augustus is de man alsnog uitgezet en volgens zijn advocaat heeft hij nu nog steeds geen medische opvang. Osifo-Ero had zich wel bij het ziekenhuis gemeld, maar door een staking werd hij niet opgenomen, schreef de DT&V afgelopen maandag in een e-mail aan de advocaat.

Oppositiepartijen SP, D66, ChristenUnie en GroenLinks vragen staatssecretaris Teeven in een brief om Osifo-Ero een verblijfsvergunning te geven. Ze schrijven dat de DT&V hem mee terug had moeten nemen, toen overdracht aan een psychiater niet aan de orde bleek. „De Nederlandse overheid heeft besloten om de heer Ero aan zijn lot over te laten.”

Het ministerie van Veiligheid en Justitie gaat niet in op individuele zaken. Eventuele fouten van de Immigratie- en Naturalisatiedienst en de Dienst Terugkeer en Vertrek hebben extra de aandacht sinds de dood van de Russische asielzoeker Alexander Dolmatov. Hij pleegde in januari dit jaar zelfmoord in zijn cel in vreemdelingendetentie in Rotterdam, terwijl hij niet vast had mogen zitten.

In de medische rapporten van de Nigeriaan schrijft een behandelend psychiater dat hij in Nigeria in een psychiatrisch ziekenhuis zou moeten worden opgenomen. In Nederland zou hij in de ambulante gezondheidszorg terecht kunnen, omdat hij hier de „steun van zijn gezin heeft”. „Het verlies van het gezin zal de kans op suïcide bij uitzetting vergroten.” Zijn vrouw en twee kinderen wonen in Amsterdam.

    • Annemarie Kas