Hoe lang waak ik over door mij gemaakte site?

Illustratie Tjarko van der pol

Een freelancer (30) uit het midden van het land heeft jaren geleden een website gebouwd. „Mijn mailadres is nog steeds gekoppeld aan het contentmanagementsysteem. Ik krijg nu meldingen dat er hackpogingen worden gedaan. We hebben destijds afgesproken dat ik de site zou maken, maar we hebben geen andere afspraken gemaakt. Ik vraag nu af wat mijn verantwoordelijkheid is. Hoe lang ben je als freelancer verantwoordelijk voor het werk dat je hebt gedaan?”

„Een freelancer moet van de wet ‘de zorg van een goed opdrachtnemer’ in acht nemen”, zegt ICT-jurist Arnoud Engelfriet. „Wat die open norm precies inhoudt, moet je invullen aan de hand van het contract en de algemene voorwaarden van de freelancer. Meestal staat in zijn algemene voorwaarden dat na oplevering en aanvaarding alle risico’s voor de klant zijn. Het is ook mogelijk dat hij enige maanden garantie geeft.”

Mark Jansen, advocaat bij Dirkzwager advocaten, zegt dat de maker van de site rond de bouw actie moet ondernemen wanneer iets verkeerd gaat met de site. „Hij heeft een zorgplicht en moet de klant verder helpen tijdens de start van de door hem gemaakte site. Het is de vraag of je dat jaren later nog steeds moet doen. Normaal wordt er een onderhoudscontract opgesteld waarin freelancer en opdrachtgever afspreken hoe lang de maker de site nog onderhoudt. Wanneer die periode vaag blijft, zoals in deze kwestie, dan krijg je de term die juristen vaak bezigen dat ‘het afhangt van alle omstandigheden van het geval’. Veel rechtspraak is hier in ieder geval niet over.”

Over deze specifieke kwestie stelt Engelfriet: „Ik zou zeggen dat de freelancer fouten moet herstellen die hij had móéten voorkomen ten tijde van het bouwen. Oude, bekende lekken mogen niet in een nieuw systeem opduiken. Nieuwe hacks oplossen is meerwerk en dat valt buiten de opdracht.”

Ook een kwestie op het werk? Mail naar werk@nrc.nl. Kijk voor meer antwoorden ook op nrc.nl/carriere

    • Alex van der Hulst