‘Hockey moet gered worden’

Het Nederlandse IOC-lid strijdt voor het behoud van hockey op de olympische kalender.

None

Prompt na de stemuitslag kreeg Camiel Eurlings een sms’je van koning Willem-Alexander, die hem feliciteerde met zijn benoeming tot IOC-lid: ‘83 stemmen voor, tien tegen, een mooi startmoment’.

De keus voor Camiel Eurlings was gisteren op de slotdag van de Sessie in Buenos Aires geen verrassing. Nadat hij door de koning en erelid Hein Verbruggen naar voren was geschoven, had de president-directeur van KLM twee maanden geleden al de zegen gekregen van de uittredende voorzitter Jacques Rogge en het uitvoerend comité. „Maar je moet nog wel het vertrouwen van de IOC-leden krijgen”, zegt de merkbaar opgeluchte Eurlings, omdat hij eindelijk vrijuit over zijn nieuwe functie kan praten.

Eurlings verklaart kort na de stemming „vooral blij te zijn dat Nederland zijn positie in het IOC heeft behouden.” Hij zoekt samenwerking met NOC*NSF, waarvan hij als IOC-lid automatisch bestuurslid wordt. „Ik ga daar actief invulling aangeven.”

Op de strijd met André Bolhuis, de NOC*NSF-voorzitter die zelf IOC-lid had willen worden, gaat Eurlings niet in. Hij wijst erop dat het IOC een kandidaat met economische achtergrond wilde. „Hét moment om me te kandideren, omdat me duidelijk werd dat anders de Nederlandse zetel in het IOC ernstig in gevaar zou komen. Uiteindelijk was het de vraag: hoe dienen we het nationaal belang het best?”

Op de kritiek van oud-IOC’er Els van Breda Vriesman dat Eurlings geen sportachtergrond heeft, reageert hij laconiek. „Rogge was op zoek naar iemand met andere kwaliteiten. Ik wil niet solitair opereren. We moeten nu kijken hoe Nederland meer mensen op internationale posities krijgt.”

Maar hoe zit het met de beschikbaarheid van Eurlings, die als baas van de KLM een overvolle agenda heeft? Kan hij zich ontwikkelen tot het invloedrijke IOC-lid waarop Willem-Alexander hoopt? Geen probleem, countert Eurlings. „De KLM biedt mij alle tijd die nodig is. Ik heb mijn kandidatuur met alle divisies uitvoerig besproken. Terwijl mijn voorgangers commissariaten hadden, ga ik deze prachtige vrijwilligersfunctie vervullen. En ik kom uit hoofde van mijn functie nog eens ergens. Zo kan ik kan veel taken combineren. In Buenos Aires heb ik overleg met Aerolinas Argentinas en ga ik op werkbezoek bij de minister van Transport.”

Eurlings houdt zich ook op de vlakte over een eventuele kandidatuur van een Nederlandse stad voor de Spelen. Het is een publiek geheim dat mede voor de oud-minister is gekozen om het idee van Nederlandse Spelen levend te houden. Eurlings: „Nu is een kandidatuur niet aan de orde. Maar mocht de economische situatie verbeteren, moet je het zeker niet uitsluiten.”

Uitgesprokener is Eurlings over zijn inspanningen voor hockey. Hij gaat er alles aan doen de voor Nederland belangrijke sport op het olympische programma te houden. Hockey, zo bleek een half jaar geleden, staat er slecht op bij het IOC en dreigde afgevoerd te worden. Daar is Eurlings fel op tegen. „Ik zie het als een van mijn eerste taken hockey te redden. Ik heb in Buenos Aires al overleg gevoerd met de voorzitter van de wereldhockeybond. Het is één keer kielekiele geweest en dat mag niet weer gebeuren.”

    • Henk Stouwdam