CDA eist wijzigingen in pensioenplan

Het kabinet zoekt nog steeds naar steun voor de pensioenplannen in de senaat. Het debat is uitgesteld.

Het kabinet heeft met het CDA geen compromis kunnen bereiken over de pensioenplannen die gisteren in de Eerste Kamer werden besproken. Om tijd te winnen heeft de coalitiepartij VVD het inhoudelijke debat uitgesteld tot 8 oktober, door nieuwe schriftelijke vragen aan het kabinet te stellen.

De coalitie blijft optimistisch en hoopt in de tussentijd met het CDA tot een vergelijk te komen. Die oppositiepartij, met 11 zetels in de Eerste Kamer, zou het kabinet in één keer aan een meerderheid kunnen helpen. CDA’ers zien overeenstemming echter somber in zolang niet tegemoetgekomen wordt aan hun „fundamentele bezwaren”. CDA-senator Wopke Hoekstra noemde het gisteren „uitermate onverstandig” om met die plannen in te stemmen. Ook fractievoorzitter Elco Brinkman is er „niet om slechte plannen te steunen”.

Het CDA heeft kritiek op de manier waarop het kabinet belastingvrij pensioensparen wil inperken en zal het huidige voorstel niet steunen. Hoekstra vreest „een greep uit de kas van de toekomst”. Daarnaast wil zijn partij – net als andere oppositiepartijen – dat het kabinet garandeert dat de pensioenfondsen hun premies voor werknemers verlagen. Daar heeft de regering echter geen zeggenschap over.

Hoe het kabinet aan deze bezwaren tegemoet zal komen en tegelijkertijd de ingeboekte miljardenbezuiniging overeind houdt, is onduidelijk. Hoekstra betwijfelt of dat kan „binnen de kaders van de huidige wetsvoorstellen”.

Nadat het de verantwoordelijke staatssecretarissen Frans Weekers (Financiën, VVD) en Jetta Klijnsma (Sociale Zaken, PvdA) er niet uit waren gekomen, probeerden premier Mark Rutte (VVD) en vicepremier Lodewijk Asscher (Sociale Zaken, PvdA) afgelopen donderdag het CDA te overtuigen. Het kabinet bood wel aan de zogeheten ‘excedentregeling’ bij te stellen. Die regeling is een gebaar naar de sociale partners om de gevolgen van de bezuiniging – een tragere pensioenopbouw – iets te ondervangen. Zowel het kabinet als ‘de polder’ zijn er echter ook niet gelukkig mee. Weekers zei eerder dat dit het tot „een complexere uitvoering en extra administratieve lasten leidt”.

Dit weekend riep VNO-NCW-voorzitter Bernard Wientjes de senaat toch op de kabinetsplannen te steunen en „geen politieke spelletjes” te spelen.

Het CDA worstelt met de onderhandelingen met het kabinet omdat de achterban verdeeld is. Het ene kamp wil dat de partij zijn poot stijf houdt. Andere kiezers verwachten juist een constructieve opstelling . Als de pensioenplannen stranden in de senaat, kan het CDA daar de schuld van krijgen. De partij zou zelfs verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor een nieuwe politieke crisis. CDA’ers werpen tegen dat zij puur inhoudelijk kijken. Het kabinet loodste de plannen met steun van alleen VVD en PvdA door de Tweede Kamer. Het moet zich niet verbazen dat het bij het CDA in de senaat op gelijke bezwaren stuit als eerder in de Tweede Kamer.

    • Emilie van Outeren