Ibn Ghaldoun moet deuren sluiten na examenfraude

De Rotterdamse school Ibn Ghaldoun verliest haar bekostiging en gaat definitief dicht. Dat heeft staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs vandaag aan de Tweede Kamer geschreven.

De Rotterdamse school kwam dit voorjaar in opspraak nadat bleek dat er 27 examens waren gestolen. Op verzoek van Dekker onderzocht de inspectie de school. Die constateerde dat zowel de organisatie als de kwaliteit van het onderwijs op de school zeer zwak is. De inspectie ziet de volgende problemen:

  • Het handelen van het huidige bestuur en de leiding is sterk, maar de resultaten zijn nog niet zichtbaar.
  • Er zijn grote problemen ten aanzien van de kwaliteit van het personeel en het personeelsbeleid, taalvaardigheid van docenten laat te wensen over.
  • De organisatiecultuur is kwetsbaar, er is weinig sturing.
  • De financiële situatie is zorgwekkend, de school had vorig jaar een schuldenlast van 4,5 miljoen.
  • De kwaliteit van het onderwijs is uiterst kwetsbaar, de examenresultaten liet de afgelopen jaren een terugval zien.
  • De sociale veiligheid laat te wensen over, leerlingen en docenten zouden zich niet altijd veilig voelen.
  • De huisvesting en materiële voorzieningen zijn onder de maat.

Het bestuur van de school liet Dekker vervolgens ook weten de kwaliteit van het onderwijs niet te kunnen garanderen. Op grond van de conclusies kon de minister niet anders dan concluderen dat de school beter kan worden gesloten. De minister schrijft in de Kamerbrief:

Ik wil voorkomen dat een onoplosbare situatie zich de komende tijd zal blijven voortslepen. Daarom acht ik het, in dit uitzonderlijke geval, in het belang van de leerlingen noodzakelijk te kiezen voor een aanpak die snel helderheid biedt voor alle betrokkenen. Gezien het onderzoek van de inspectie en de reactie van het schoolbestuur staat vast dat Ibn Ghaldoun in de komende jaren niet in staat zal zijn om de prestatie te leveren waarvoor de onderwijsbekostiging wordt verstrekt.

Bestuur school wil verder

Bestuursvoorzitter Ayhan Tonca wil echter wel graag doorgaan met een ander bestuur zei hij na een bijeenkomst met ouders van leerlingen vanavond, meldt de NOS. Tonca wil onder een andere naam verder en hoopt dat de minister toch geld wil geven voor islamitisch onderwijs. Volgens hem staan in het rapport van de inspectie voldoende aanknopingspunten om door te gaan, zegt hij. Ook is er volgens hem al veel verbeterd.

Dieven verkochten de examens

Voor de fraude werden in totaal elf leerlingen opgepakt wegens verdenking van diefstal en/of heling, onder wie ook twee zonen van een van de docenten. De diploma’s van acht leerlingen van Ibn Ghaldoun werden uiteindelijk ongeldig verklaard.

De scholieren braken in op de school via het dak en namen de examenvragen vervolgens mee naar huis, waar ze foto’s van de opgaven maakten. Vervolgens lijmden ze de pakketten weer dicht en legden ze terug in de kluis door opnieuw in te breken. De examens verkochten ze voor 20 tot 250 euro.

Toen leraren ontdekten dat de pakketten open waren geweest, werd dit door de school niet gemeld bij de inspectie. Pas toen een vwo-examen Frans uitlekte, meldde het bestuur dat er met een examen was gerommeld. 26 leerlingen maakten gebruik van de inkeerregeling en gaven fraude toe, waardoor ze hun examen opnieuw mochten maken.

    • Anouk Eigenraam