Dunner kind door minder tv

Niet met dieetadviezen maar met simpele gedragsadviezen werden arme Amerikaanse kinderen duidelijk minder dik. De ouders werden met sms’jes aan de adviezen herinnerd.

Er zijn weinig bezigheden die zo inactief zijn als tv-kijken. Zelfs het lezen van een boek is beter. foto shutterstock

Kleuters die langer slapen en minder tv-kijken worden niet zo snel dik als hun leeftijdgenoten waarbij daarop niet is gelet. Dat blijkt uit een van de zeer weinige systematische onderzoeken naar het voorkomen van overgewicht bij kinderen van 2 tot 5 jaar oud. Na een half jaar was er al een duidelijk gewichtsverschil.

Het onderzoek Healthy Habits, Happy Homes was gericht op arme Amerikaanse gezinnen. Daar zijn kleine kinderen vaker dan gemiddeld te dik. Van alle Amerikaanse kinderen is eenderde te zwaar, terwijl meer dan de helft daarvan de grens van ‘veel te zwaar’ (obesitas) al heeft overschreden. Onder arme Amerikanen liggen die percentages 5 tot 8 procentpunt hoger.

In Nederland zijn kinderen slanker dan in de VS. Eén op de zeven kinderen in Nederland is te zwaar – ongeveer half zoveel als in de VS, terwijl een derde van de te zware Nederlandse kinderen obesitas heeft.

Het ‘Healthy Habits’-onderzoek, gisteren gepubliceerd in het tijdschrift JAMA Pediatrics, probeerde gedrag binnen gezinnen te veranderen waarvan bekend is dat kinderen er dik van worden. Het ging om vaker met het hele gezin aan tafel eten, om betere nachtrust, minder tv-kijken en er werd geprobeerd de tv uit de slaapkamer van de kinderen te krijgen.

Er mochten gezinnen aan het onderzoek meedoen waarin de kinderen een tv op hun slaapkamer hadden. Van de ruim 120 families die meededen kreeg – door het lot bepaald – de helft in een half jaar tijd viermaal iemand langs die de ouders kwam motiveren en besprak hoe de ouders veranderingen konden doorvoeren. En ze kregen tussendoor mails en sms’jes met nuttige tips. De andere 60 gezinnen kregen alleen vier keer schriftelijke informatie. Die aanpak veroorzaakte een duidelijk verschil in gewichtstoename. De kleuters in de interventiegroep sliepen dagelijks ruim een uur langer. En ze keken ruim een uur per dag minder tv, vooral in het weekend. Het samen aan tafel eten veranderde echter nauwelijks. De gezinsleden zaten na een half jaar zelfs wat minder vaak met elkaar aan tafel. Er verdwenen ook nauwelijks tv’s uit de slaapkamers waar de kinderen sliepen. Ook al omdat vier op de vijf kinderen bij de ouders op de slaapkamer sliepen.