Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Cultuur

Uitstoot broeikasgassen vorig jaar gedaald

Industrie in de Tweede Merwedehaven in Dordrecht. De industrie stootte vorig jaar minder uit, maar de opleving van de chemische industrie zorgde voor meer uitstoot.
Industrie in de Tweede Merwedehaven in Dordrecht. De industrie stootte vorig jaar minder uit, maar de opleving van de chemische industrie zorgde voor meer uitstoot. Foto ANP / Lex van Lieshout

De uitstoot van broeikasgassen in Nederland is gedaald. De uitstoot was het afgelopen jaar bijna 1 procent lager dan in 2011, zo meldt het CBS.

Twitter avatar Compendium_CLO Milieu Natuur Ruimte Uitstoot #broeikasgassen in 2012 bijna 10 procent onder basisjaar Kyoto Protocol http://t.co/8I3OiOhYeM #klimaat

Koude winter, maar minder uitstoot auto’s

De daling is vrijwel geheel toe te schrijven aan de afname van de uitstoot van koolstofdioxide. Er werd vorig jaar meer aardgas verstookt, omdat het een koude winter was. De uitstoot nam toe met 2 ton.

Maar dit werd gecompenseerd doordat auto’s minder uitstootten en er minder elektriciteit werd opgewekt dan een jaar eerder. Dat zou komen omdat er meer goedkope stroom wordt geïmporteerd vanuit Duitsland.

Volgens het Kyotoprotocol moet Nederland de uitstoot met gemiddeld 6 procent terugbrengen tussen 2008 en 2012. Of die doelstelling is gehaald, valt uit de cijfers nog niet af te leiden. Nederland mocht in die periode maximaal 1001 miljoen ton broeikas uitstoten. Door de internationale handel in emmissierechten was de uitstoot 999 miljoen ton.