Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Onderwijs

Geef een toplasser ook een kans

Staatssecretaris Dekker moet niet alleen topleerlingen extra uitdagen, vinden twee PvdA-Kamerleden.

Staatssecretaris Dekker wil vooral de snelste, scherpste en slimste leerlingen extra uitdagen zodat zij zich nog meer en beter kunnen ontwikkelen. Als dit de kern van zijn beleid is, heeft hij zijn prioriteiten niet op orde. Het belangrijkste probleem van ons onderwijs is niet dat de beste leerlingen niet nóg beter presteren, maar dat nog altijd veel te veel leerlingen uitvallen zonder diploma, of op een lager niveau terecht komen dan nodig of niet verder leren.

Teveel leerlingen komen op de arbeidsmarkt zonder goede startkwalificatie. Ze vallen uit of halen een lager niveau dan mogelijk was. De staatssecretaris wekt ten onrechte de indruk dat alleen leerlingen op hoog niveau moeten worden uitgedaagd. Hij vergeet een veel grotere groep leerlingen. Een talentvolle bakkersleerling, of timmerman in opleiding hebben net zo goed het recht om te excelleren als een vwo-scholiere met een wiskundeknobbel. En voor de moeilijk lerende leerling is de eindstreep halen met een zes soms een veel grotere prestatie dan de bolleboos die fluitend zijn eindexamen doet.

Staatssecretaris Dekker pleit echter voor een excellentie-agenda waar slechts 5 procent van de leerlingpopulatie van kan profiteren. Wij willen een talentagenda waarbij alle leerlingen de mogelijkheid hebben om hun talent volledig te ontplooien. Of de leerlinglasser die Engels lastig vindt, maar wel kan smeden als de beste.

Tot onze verbazing problematiseert Dekker dat Nederland internationaal gezien een klein verschil kent tussen de zwakste en sterkste leerling. Dat is iets waar wij juist trots op zijn.

De 689 miljoen euro aan onderwijsinvesteringen uit het Onderwijsakkoord bieden mogelijkheden om docenten verdere individuele bij- en nascholing te geven, zodat zij iedere leerling op het eigen niveau kunnen uitdagen. Laten we de werkdruk van docenten verminderen door de administratieve druk te verlagen en 3000 jonge docenten een baan te geven., zodat er meer tijd en aandacht is voor elke leerling.

De groep leerlingen met gemiddelde prestaties heeft juist baat bij toppers in hun midden.

Loes Ypma is Tweede Kamerlid voor de PvdA en woordvoerder basis, speciaal en passend onderwijs. Tanja Jadnanansing is Tweede Kamerlid voor de PvdA en woordvoerder middelbaar beroepsonderwijs en voortgezet onderwijs.