‘Canto Ostinato’ op een orgel

Simeon ten Holt is dood, zijn Canto Ostinato leeft voort. Vorig jaar nog kwam een audiovisuele variant tot stand met elektronica, visuals en harpiste Gwyneth Wentink: het Canto Ostinato als loungemuziek.

Heel anders is de versie die organist Toon Hagen maakte. Op het fameuze 18e-eeuwse Schnitgerorgel in de Michaëlskerk in Zwolle maakt Hagen van Canto Ostinato veel méér dan vriendelijke minimal music. Anders dan pianisten heeft de organist beschikking over uitgebreide registerwisselingen. Dit leidt in de repetitieve muziek soms tot ongehoord drama: de passage van aangehouden dissonanten die aan de hoofdmelodie voorafgaat, zwelt nu aan tot een dreigende klankmassa. Op rustiger momenten lijkt soms een achtergrondkoortje mee te zingen. Het slot gaat gepaard met ijle, kosmische klanken. Een fascinerend nieuwe interpretatie van overbekende muziek.

Floris Don