Overvallers krijgen lagere straffen na blunder van docent Politieacademie

Getuigen mogen alleen verklaren wat zij zelf hebben gehoord of gezien. Afstemming vooraf is uit den boze.

Door een blunder van een docent van de Politieacademie hebben vijf verdachten strafvermindering gekregen. Drie plegers van een woningoverval kregen een half jaar aftrek, de andere drie maanden.

Het gerechtshof in Den Haag verweet de docent „grote onkunde” en noemde haar optreden in het strafproces „onbegrijpelijk”. Het hof vond het „verontrustend” dat de docent, die „nota bene” het vak getuigenverhoor aan politiemensen geeft, „zelf als getuige niet de waarheid zegt”. Het hof sprak van „grote fouten” bij politie en justitie in deze zaak.

De docent getuigenverhoor, oud-politie-inspecteur I. Nijland, trainde in 2011 op verzoek van het Openbaar Ministerie zes politieagenten op het beantwoorden van vragen in een strafzaak waarbij zij zelf betrokken waren. Daarbij nam zij de rol van advocaat op zich. Dat gebeurde klassikaal, aan de hand van de dossierstukken en de originele processen-verbaal.

Volgens het hof, in een uitspraak van half juli, heeft dat tot onderlinge beïnvloeding en het afstemmen van verklaringen geleid. Getuigen mogen alleen verklaren over wat zij zelf hebben gezien of gehoord. Het instuderen van verklaringen is in het strafprocesrecht een doodzonde, die de rechter kan bestraffen met het niet-ontvankelijk verklaren van het OM. Het hof laat het bij strafvermindering.

De blaam legt het hof geheel neer bij de docent. De officier van justitie had achteraf volgens het hof alleen „meer gedetailleerde instructies moeten geven”. Het hof vindt het ook niet aannemelijk dat de officier de training „doelbewust heeft verzwegen”. De docente gaf de getuigentraining pas toe, toen de verdediging een proces-verbaal wegens meineed aanvroeg.

Dat stond het hof niet toe. In het arrest zeggen de raadsheren wel dat alle partijen „zonder meer (moeten) kunnen vertrouwen op de juistheid van de verklaringen die dergelijke functionarissen afleggen”.

De docente reageerde niet op een verzoek om toelichting. De Politieacademie liet weten dat er bij de leiding „niets bekend was” over de kritiek van het hof, totdat de krant die aandroeg. Inmiddels doet men intern onderzoek.

    • Folkert Jensma