Om naar Pergolesi te luisteren is religie niet nodig

Om het Stabat Mater van Pergolesi en andere uit religie voortkomende kunst echt te kunnen genieten is het niet voldoende om kennis te hebben van het bijbelse verhaal dat erachter zit, je moet ‘iets’ met religie te maken hebben gehad.

Aldus Frank van Vree.

Atheïst als ik ben heb ik een vergelijkbare opvatting gehoord van christenen met wie ik naar de Matthäus Passion luisterde.

Zíj konden pas echt de emoties ervaren die Bachs muziek oproept. Want zij geloven in Jezus en ik ken alleen maar het evangelie.

Religie is een uitvinding van de diepste menselijke verlangens en gevoelens. Ik heb die ook, maar ik hang geen religie aan.

Als ik naar Pergolesi luister en ik ben in een verdrietige stemming, dan hoef ik zelfs niet eens te weten wie er gebukt gaat onder een groot verlies; de muziek valt samen met mijn stemming, voedt die, troost me.

Onno Bosma Utrecht