MICRODENKEN

Het gaat goed met het gentiaanblauwtje. Dit blauwe vlindertje dreigt uit te sterven, maar ik heb – samen met een boswachter - eigenhandig eitjes gevonden, klaar om uit te komen, klevend aan de steel van de klokjesgentiaan, de geliefde broedplaats van dit tere eendagsvlindertje.

Daarom is kamperen in een boerenbedtent op de Hoge Veluwe leuk (boerenbed.nl). Tijdens het ontbijt rende een roedel herten in grote haast voorbij, alsof ze de trein moeten halen. Een libelle hing als een drone boven mijn hoofd. Een zwijn ploegde de grond. Kamperen op de Hoge Veluwe noopt tot microdenken, tot pas op de plaats, tot ‘het zijn de kleine dingen die het doen, die het doen’. En dat is mooi in een wereld die, wat reizen betreft, almaar groter en groter wordt.