Kort niet op de kinderbijslag in krimpende regio’s

Wanneer de kinderbijslag en andere kindregelingen gekort moeten worden (NRC Handelsblad, 5 september) doe dat dan niet in de krimpregio's van ons land.

De essentie van kinderbijslag is om ouders tegemoet te komen in de kosten die het hebben van kinderen met zich meebrengt. Dit stimuleert om kinderen te krijgen.

Die stimulans, die bij de landelijk afgenomen economie toch al is teruggelopen, zal nu nog verder afnemen. Regio's zoals delen van de Achterhoek, Zuid-Limburg of Oost-Groningen waar forse bevolkingskrimp – oplopend tot 25 procent! – is ingezet met zeer ernstige gevolgen voor economie, werkgelegenheid, onderwijs, etcetera kunnen kortingen op de kinderbijslag er niet nog eens bij hebben.

De klap die nu extra wordt uitgedeeld, komt onevenredig zwaar in die regio’s terecht.

Denk bijvoorbeeld aan de talrijke basisscholen, die al aan de ondergrens van het vereiste leerlingenaantal zitten en daar nu fataal doorheen zakken.

De belastingen zijn in principe voor alle Nederlanders hetzelfde. Toch wordt in ons systeem al fors gedifferentieerd en krijgen allerlei groepen afwijkende regelingen.

Dat ik nu pleit voor een bijzondere regeling voor inwoners van deze gebieden is slechts nieuw waar het bepaalde geografische gebieden betreft. Het effect daarvan laat zich raden: juist jongere inwoners zullen minder snel wegtrekken. Mogelijk zullen jongeren van elders zich daar zelfs eerder willen vestigen.

Nu hulp van het rijk aan deze gebieden toch onontkoombaar wordt, laten we dan voor zo’n onorthodoxe maatregel kiezen, die rechtstreeks ten voordele van de burger is.

Zei onze minister-president niet onlangs dat we moeten durven veranderen? Hier kan de regering laten zien dat ze daarin voorop gaat. Het zou een mooi compromis kunnen zijn, bijvoorbeeld met de oppositie-partijen als het CDA of D66 in de Eerste Kamer.

Paul Scholten