Vereniging Eigen Huis weigert ondertekenen Energieakkoord

De VEH vreest dat het akkoord een ‘blanco cheque’ is die op termijn afgewenteld zou kunnen worden op de 4,3 miljoen eigen huisbezitters in Nederland.
De VEH vreest dat het akkoord een ‘blanco cheque’ is die op termijn afgewenteld zou kunnen worden op de 4,3 miljoen eigen huisbezitters in Nederland. Foto ANP / Lex van Lieshout

De Vereniging Eigen Huis (VEH) heeft vandaag geweigerd het Energieakkoord voor Duurzame Groei mede te ondertekenen. De VEH vreest dat het akkoord een ‘blanco cheque’ is die op termijn afgewenteld zou kunnen worden op de 4,3 miljoen eigen huisbezitters in Nederland.

Toch betekent het akkoord volgens SER-voorzitter Wiebe Draijer “een markant moment” dat niet alleen bijdraagt aan een oplossing van het klimaatprobleem, maar ook een impuls geeft aan de economie, zo zei hij vandaag bij de plechtige ondertekening in Den Haag.

Vooralsnog ruim 4 procent energie duurzaam

Van de energie die in Nederland gebruikt wordt door industrie en particulieren is op dit moment iets meer dan 4 procent duurzaam. De bijna veertig partijen die het akkoord wel getekend hebben verplichten zich om ervoor te zorgen dat dat in 2020, 14 procent is en in 2023, 16 procent. Die inhaalslag moet komen uit een aanzienlijke uitbreiding van wind op zee, en door energiebesparing. De nieuwe activiteiten moeten 15.000 banen opleveren. In 2016 wordt bepaald of er aanvullende maatregelen komen om het doel te halen. VEH steunt het akkoord maar is bang dat de huisbezitters dan alsnog met extra lasten worden opgezadeld.

Maandenlange, taaie onderhandelingen

Het Energieakkoord is het resultaat van maandenlange – vaak taaie – onderhandelingen, onder leiding van de SER, tussen werkgevers, werknemers, overheid, milieubeweging en tal van betrokken organisaties. Keerpunt was een gezamenlijk voorstel van werkgevers en milieubeweging begin juli. Dat document kwam tot stand na een harde confrontatie tussen Sylvia Borren, directeur Greenpeace Nederland, en Bernard Wientjes, voorzitter van VNO-NCW.

Borren:

“Ik heb hem uitgefoeterd en gezegd dat klimaatverandering geen spel is, maar bloedserieus.”

Lees morgen in NRC Weekend een interview met Sylvia Borren, directeur van Greenpeace.