Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Politie, recht en criminaliteit

Samir A. vandaag weer vrij, maar moet in Nederland blijven

Tekening ANP / Jan Hensema
Tekening ANP / Jan Hensema Samir A. in de rechtszaal in 2007.

Samir A. komt vandaag op vrije voeten. Hij heeft er twee derde van zijn straf van negen jaar op zitten voor het voorbereiden van een terroristische aanslag. Een van de voorwaarden is dat A. vier jaar in Nederland moet blijven wonen.

Justitie wilde dat A. nog een jaar langer vast zou blijven omdat hij niet aantoonbaar zou zijn ‘gederadicaliseerd’. De rechtbank in Rotterdam besloot echter anders, waardoor A. vrijdag voorwaardelijk in vrijheid wordt gesteld.

A. moet in Nederland blijven wonen

De voorwaarden die het OM stelt aan de vrijlating van Samir A. is dat hij de komende vier jaar in Nederland moet blijven wonen en hij mag in die periode geen contact hebben met de media.

Ook heeft het OM de 27-jarige A. een meldingsplicht opgelegd en mag hij niet zich in de gemeenten Den Haag en Zoetermeer begeven. Ook een contactverbod met een aantal personen behoort tot de bijzondere voorwaarden.

‘Voorwaarden in belang van openbare veiligheid’

Justitie heeft besloten dat A. niet mag emigreren ‘in het belang van de openbare veiligheid en ter voorkoming van nieuwe strafbare feiten’. Dat belang weegt zwaarder dan de inbreuk op zijn bewegingsvrijheid, licht het OM toe in een verklaring. A. is elektronisch toezicht gesteld en zijn paspoort is ingehouden.

Omdat justitie vreest dat interviews door A. maatschappelijke onrust kunnen veroorzaken is besloten tot een mediaverbod. Ook denkt het OM A. hiermee te beschermen, omdat aandacht van de media negatieve gevolgen voor zijn re-integratie zou hebben.
In de bijzondere voorwaarden zijn de adviezen verwerkt van de gevangenis waar A. vastzat, de reclassering en de rechtbank.

Naast de bijzondere voorwaarden geldt ook de standaardvoorwaarde dat A. gedurende de vier jaar voorwaardelijke invrijheidsstelling geen strafbare feiten mag plegen.

Nieuwe aanhouding na briefjes over explosieven

A. werd in oktober in zijn cel in de Rotterdamse gevangenis De Schie nog aangehouden. Hij schreef in het geheim briefjes aan een medegevangene en zou daarbij hebben geïnformeerd of iemand explosieven kon regelen. Justitie liet in april echter weten hem niet te vervolgen voor het treffen van nieuwe voorbereidingen voor een terroristische aanslag in Nederland.

In juni werd bekend dat A. in zijn cel de beschikking had over een smartphone, die in een geprepareerd conservenblik was verstopt. A. kreeg tijdens zijn detentie veertien keer een disciplinaire straf opgelegd omdat hij de huisregels had overtreden.
Justitie heeft er geen vertrouwen in dat A. is afgestapt van zijn radicale ideeën en acht de kans op herhaling reëel. “Uit niets blijkt dat hij op dit moment wezenlijk anders tegen het plegen van terroristische aanslagen aankijkt dan ten tijde van zijn veroordelingen”, aldus justitie vorige week na de uitspraak.

Voorwaardelijke vrijlating

De rechtbank vond de argumenten van de officier van justitie echter niet overtuigend waardoor Samir A. nu voorwaardelijk vrijkomt. De reclassering en de directeur van de Rotterdamse gevangenis De Schie, waar A. zijn straf uitzat, adviseerden ook hem voorwaardelijk op vrije voeten te stellen.

Hoe laat, hoe en waar Samir A. exact vrijkomt, wilde een woordvoerder van justitie gisteren niet kwijt. (Novum)