Intelligentere mensen zijn minder vaak gelovige mensen

In de Verenigde Staten en andere westerse samenlevingen geldt: hoe intelligenter mensen zijn, hoe minder religieus ze zijn. Dat is de uitkomst van een meta-analyse die 63 (overwegend Amerikaanse) onderzoeken combineert waarin zowel de intelligentie als de religiositeit van mensen werd vastgesteld. De afgelopen 85 jaar lieten onderzoeken naar het verband tussen intelligentie en geloof verschillende resultaten zien, vandaar zo’n meta-analyse. De resultaten werden vorige maand online gepubliceerd bij Personality and Social Psychology Review.

Religie werd op verschillende manieren gemeten. De onderzoekers die de meta-analyse uitvoerden, zagen dat het negatieve verband tussen intelligentie en religiositeit sterker was bij geloofsmaten (zoals geloof in God) dan bij gedragsmaten (kerkbezoek, bidden). Dat versterkt het idee dat wat mensen intrinsiek geloven meer samenhangt met intelligentie dan wat mensen wellicht doen uit gewoonte of voor de bühne. De onderzoekers denken dat iemands intelligentie eerder diens mate van geloof beïnvloedt dan andersom. De uitkomsten gaan niet per se op voor niet-westerse samenlevingen en niet-christelijke religies.