Opinie

    • Ilja Leonard Pfeijffer

Opwaaiende zomerjurken en blozende Pechtoldjes

Een ‘zomerflirt.’ Ze weten het toch maar weer beeldend en idyllisch te verwoorden, dat moet je ze nageven bij De Telegraaf. Volgens een bericht in die krant van gisteren zouden de regeringspartijen deze zomer toenadering hebben gezocht tot D66 om te onderzoeken of het mogelijk was om de coalitie uit te breiden. Het initiatief zou zijn uitgegaan van VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra. Het idee was om bij het welslagen van de operatie ook het CDA bij de gesprekken te betrekken.

Het bericht werd onmiddellijk door alle betrokkenen met klem ontkend. Premier Rutte verklaarde gisteren dat de coalitie van VVD en PvdA geen initiatieven heeft genomen om D66 in het kabinet te halen en dat zij daartoe ook geen voornemens heeft. Of die gesprekken desalniettemin toch hebben plaatsgevonden, wilde hij bevestigen noch ontkennen. Maar de woordvoerster van VVD-fractieleider Halbe Zijlstra praatte haar mond voorbij. Zij zei gisteren dat „noch het kabinet, noch de coalitie het initiatief heeft genomen tot deze gesprekken”. Er hebben dus wel degelijk gesprekken plaatsgevonden, maar het initiatief kwam van Alexander Pechtold.

Dat zet de zomerflirt toch in een wat naargeestiger licht. De ijle vioolmuziek wordt overstemd door een aanzwellend contrapunt van een baslijn in mineur, die zich steeds meer begint op te dringen. Het was niet zo dat de coalitie in een opwaaiend zomerjurkje de blozende jongeling Pechtold probeerde te verleiden. Zo onschuldig was het niet. Er was jaloezie in het spel. De mokkende Pechtold aanschouwde de dartele rêverie van de coalitiepartijen en voelde zich buitengesloten. Hij wilde meespelen. Hij wilde ook bloemetjes plukken om die in elkaars zoet geurend haar te steken, gearmd zitten aan het kampvuur en ’s nachts slapen in dezelfde tent in dezelfde slaapzak. Hij begon zich op te dringen.

Volgens De Telegraaf werd de toenaderingspoging in de knop gebroken ‘na een desastreus verlopen strandwandeling’ van Pechtold en Samsom. O heerlijk ochtendblad, bron van verbeelding! Hoe desastreus kan een strandwandeling verlopen? Ik zie voor mij hoe zij op blote voeten langs de vloedlijn wandelen. Opeens steekt een windvlaag op. Ze krijgen zand in hun ogen. Een van hen trapt verblind in een kwal en krijgt meteen een heftige allergische reactie waardoor hij schuimbekkend kronkelt in het zand. In zijn amechtige pogingen om naar lucht te happen slikte hij ook nog een wesp in. De ander struikelt en valt voorover met zijn gezicht op de roestige spijker in een strandpaal die hem een oog uitsteekt. Een surfer kon hem niet meer ontwijken. Het surfboard raakte hem vol op zijn achterhoofd, waardoor hij een schedelbasisfractuur opliep. De traumahelikopter kwam maar net op tijd.

En het CDA? Met het CDA is in de zomer niet meer geflirt. Er werd vooral ‘zonder de partij over de partij’ gesproken, volgens een ingewijde. Dat lijkt me voor het CDA op dit moment het hoogst haalbare.

    • Ilja Leonard Pfeijffer