Grootverbruikers vrijuit

Het energieakkoord brengt dichterbij waar minister Jacqueline Cramer vijf jaar geleden mee bezig was: relatief makkelijke maatregelen om de uitstoot van broeikasgassen te beperken: isolatie van woningen, sluiting van compleet verouderde en overjarige kolencentrales en de bouw van windparken op zee. Cramer kreeg dit destijds niet van de grond, of het nu wel lukt blijft onzeker, maar de kansen zijn vergroot.

Cramer ging de confrontatie met de vervoerssector en grote industrie uit de weg – deze sectoren zijn samen verreweg de grootste vervuilers. Ook in het energieakkoord blijven zij buiten schot. Hierdoor zijn de beloofde besparingspercentages onmogelijk te bereiken. Als de helft wordt gehaald is het al veel. Nuttig, maar volstrekt onvoldoende.

Energie is voor de grote verbruikers – door de belastingvrijstelling die zij al jaren krijgen – veel te goedkoop. Elke impuls tot besparen of overstappen op duurzame energie ontbreekt voor de grootverbruikers.

De kern van een succesvolle klimaatpolitiek ligt in het zwaarder belasten van verbruik van olie, kolen en gas. Denk eens aan wat we kunnen doen met de opbrengst uit die extra belastingen. Miljoenen euro’s komen beschikbaar om de werkloosheid aan te pakken.

Heeft u ook een vraag? mail naar groen@nrc.nl of twitter @GroenNRC