Obama zegt dat niet hij, maar de wereld een ‘rode lijn’ heeft getrokken

Obama spreekt de wereld aan op haar verantwoordelijkheid.

President Obama heeft gisteren gezegd dat niet zijn eigen geloofwaardigheid op het spel staat in de crisis over het vermeende gebruik van chemische wapens door Syrië, maar die van de hele wereld. „Niet ik heb een ‘rode lijn’ getrokken”, zei hij op een persconferentie in Stockholm, „de wereld heeft een rode lijn getrokken.” Hij doelde daarmee op het verdrag tegen het gebruik van chemische wapens.

„Niet mijn geloofwaardigheid staat op het spel, de geloofwaardigheid van de internationale gemeenschap staat op het spel. En die van Amerika en het Congres. Want anders bewijzen we alleen lippendienst aan de notie dat deze internationale normen belangrijk zijn.” Obama was in Zweden op bezoek, aan de vooravond van de G20, de top van twintig belangrijkste economieën die vandaag en morgen wordt gehouden in het Russische Sint-Petersburg.

In Washington ging de senaatscommissie voor buitenlandse betrekkingen gisteren na een fel debat akkoord met een resolutie die instemt met een beperkte militaire interventie. Volgende week zal de voltallige Senaat daarover stemmen. Ook het Huis van Afgevaardigden, waar de Republikeinen in de meerderheid zijn, moet zich er nog over uitspreken. Mogelijk gebeurt dat niet volgende week, maar pas in de week daarna. In Obama’s eigen partij bestaat veel weerstand tegen het idee van een interventie.

Zaterdag had de president tot algemene verbazing het Congres gevraagd instemming te geven aan een interventie als reactie op een gifgasaanval die het Syrische regime zou hebben uitgevoerd.

De resolutie, die met tien tegen zeven stemmen werd aangenomen, was een compromis, waarbij het militaire ingrijpen beperkt wordt tot maximaal zestig dagen. Na consultatie van het Congres kan die periode met nog eens dertig dagen verlengd worden. Het gebruik van grondtroepen voor gevechtshandelingen wordt uitgesloten.

Vijf Republikeinen en twee Democraten stemden tegen. Eén Democraat onthield zich van stemming, omdat hij zei nog onvoldoende informatie te hebben. De tegenstanders van ingrijpen hadden uiteenlopende argumenten. De Democraat Chris Murphy zei te vrezen dat Amerikaans ingrijpen de situatie in Syrië erger zou maken. Maar ook zei hij bang te zijn dat het erop zou uitlopen dat zijn land in de burgeroorlog verstrikt zou raken.

Onder de voorstanders was zoals verwacht de Republikeinse senator McCain. Terwijl sommige senatoren de resolutie zo aanpasten dat de regering beperkingen werden opgelegd, probeerde McCain juist formuleringen in de tekst te krijgen die Obama meer ruimte laten om hard op te treden.

Rusland waarschuwde vandaag dat een Amerikaanse aanval op een kleine atoominstallatie van Syrië kan uitlopen op een catastrofe. Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Moskou drong erop aan dat de Verenigde Naties hiervan een risicoanalyse maken. Het Internationale Atoomenergieagentschap (IAEA) zei in een reactie de kwestie te willen bekijken als Rusland daar een formeel verzoek voor indient.