Koningspaar gelooft nog als enige in onschuld Zorreguieta

Tekening Dario Castillejos

Vervolging Zorreguieta

Deze week kregen wij, indieners van de aangifte tegen Jorge Zorreguieta, weer bericht dat het Openbaar Ministerie het niet aandurft om hem ter verantwoording te roepen voor zijn deelname aan het Videla-regime (’76-’83) waarbij 30.000 mensen werden ontvoerd, gemarteld, verkracht en nooit meer zijn teruggevonden.

Samen met Alejandra Slutzky en haar dochter deed ik aangifte tegen Jorge Zorreguieta. Slutzky’s vader verdween. Mijn drijfveer: zij die genocide plegen moeten zich verantwoorden.

Zorreguieta zegt dat hij destijds niet wist van de 30.000 slachtoffers. Verbazingwekkend hoe hij dat volhoudt. Zelfs Nederland kent de archieffilm waarin Zorreguieta plechtig belooft de doelstellingen van de Junta te zullen naleven. Zijn ene hand heeft hij daarbij in de lucht gestoken, de andere rust op een stapel wetten. In die stapel het decreet van 2 juni 1976 waarin staat dat ‘lichamelijke eliminatie’ is toegestaan van iedereen die de plannen van Videla en zijn ministers (waaronder Zorreguieta) dwarsboomt. Sinds 2001 scharen zowel Willem-Alexander als Máxima zich achter Zorreguieta. Naar mijn bevindingen zijn zij de enige twee die geloven dat hij er niks vanaf heeft geweten en dat hij zoals Máxima zegt: ‘helaas’ zijn best heeft gedaan in een ‘verkeerd’ regime. Moreel is deze loyaliteit onhoudbaar geworden.

Professor Baud heeft in zijn rapport, in opdracht van de Nederlandse regering, geconcludeerd dat Zorreguieta absoluut van de verdwijningen wist, voormalige collega's uit de Junta, voorgangers en opvolgers van Zorreguieta hebben hetzelfde verklaard en dankzij Freek de Jonge (Bloed aan de paal) wist heel Nederland het in 1978 al.

Daar komt nu bij dat in de brief, waarin het OM onze aangifte voor de derde keer afwijst, tussen de regels door iets hoopgevends staat. Zij twijfelen in de afwijzing niet aan het feit dat Zorreguieta er vanaf heeft geweten, maar zij vinden dat eventuele vervolging van Zorreguieta niet in Nederland moet plaatsvinden maar in Argentinië.

Ergo, zij twijfelen niet aan het feit of hij berecht zou moeten worden, maar waar hij berecht zou moeten worden.

Gezien de ontwikkelingen in Argentinië lijkt dat moment steeds dichterbij te komen. Als dat moment daadwerkelijk aanbreekt,is de morele houdbaarheidsdatum van ons koningspaar verstreken. Dat Jorge Zorreguieta blijft ontkennen, is erg genoeg maar een koningspaar dat tegen de stroom in blijft geloven in zijn zelfverklaarde onschuld is onacceptabel.

Ondertussen zullen wij hier in Nederland tegen de laatste afwijzing van het OM een beroep instellen bij het Gerechtshof Den Haag. Omdat Jorge Zorreguieta willens en wetens de Argentijnse beulen het gedachtengoed en het gereedschap heeft gegeven om 30.000 mensen te laten verdwijnen.

M. Mourik